Zero

Khi số 0 chỉ đứng một mình, được đọc là “zero”.
Trước một dấu chấm thập phân, có thể đọc là “zero” hoặc “nought”. Ví dụ: 0.5 “zero point five” hoặc “nought point five”.

Oh

Sau một dấu chấm thập phân, số 0 được đọc là “oh”. Ví dụ: 0.01 “nought point oh one”
Số 0 xuất hiện trong các số điện thoại, số năm, số phòng khách sạn, số xe bus, được đọc là “oh”. Ví dụ: Số điện thoại 0121 602 0405: “Oh one two one, six oh two, oh four oh five.” Năm 1805: “The Battle of Trafalgar was in eighteen oh five.” Số phòng 802: “I’m on the top floor, in room eight oh two.”


cách đọc số 0

Nil

Đây là cách đọc cho tỷ số bóng đá. Ví dụ: Real Madrid three, Ajax Amsterdam nil (3-0).


Love

Khi số 0 xuất hiện trong một séc tennis, được đọc là “love”. Ví dụ: 15-0: fifteen-love.


Theo vnexpress.net