Sở Giáo dục TP.HCM công bố sẽ dừng nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm nhằm thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26-8-2019 của Bộ GD-ĐT.

Theo quyết định này, từ ngày 1-7, không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Sở GD-ĐT TP HCM cũng ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo quyết định mới nhất của Bộ GD-ĐT, hiện nay các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐTngày 16-5-2012 về dạy thêm, học thêm đã chính thức hết hiệu lực. Như vậy, hiện nay không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Và chỉ có việc cấp phép dạy thêm trong nhà trường là đúng quy định.

Ngừng nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm tại TP.HCM - Ảnh 1Sắp tới, các trường hợp dạy thêm học thêm trái quy định sẽ bị nghiêm cấm, quản lý chặt chẽ

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động. Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại điều 3 và điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Đồng thời Sở GD-ĐT TP HCM cũng ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau:

- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Các trường hợp không được dạy thêm:

- Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

- Cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, TCNN và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

- Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Theo Người Lao Động