Lịch sử ở cấp THPT từ môn học lựa chọn trở thành bắt buộc khiến các môn học lựa chọn giảm còn 9 môn, việc này khiến chủ trương dạy học lựa chọn ở cấp THPT có thay đổi rất lớn.

Đà Nẵng: Kết quả xử lý vụ lộ đề toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đà Nẵng: Kết quả xử lý vụ lộ đề toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Trong buổi họp báo sáng 4/8 thì đại diện Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã quyết định hủy kết quả thi của thí sinh làm lộ đề thi môn toán.

1. Đảm bảo giữ ổn định

Thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 3.8, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26.12.2018 (gọi tắt là CTGDPT 2018) của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cho biết trước khi ban hành thông tư này, Bộ đã thành lập Ban phát triển CTGDPT, ban phát triển chương trình môn lịch sử và hội đồng thẩm định nội dung điều chỉnh chương trình tổng thể, hội đồng thẩm định chương trình môn lịch sử.

Theo đó, Bộ đặt ra yêu cầu: điều chỉnh một số nội dung trong chương trình tổng thể và CTGDPT môn lịch sử bảo đảm yêu cầu thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh (HS). Việc sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đảm bảo giữ ổn định về quan điểm, mục tiêu, cấu trúc, lộ trình triển khai thực hiện của CTGDPT 2018.

Lớp học '0 đồng' của người thầy 25 tuổi giữa lòng Sài Gòn ĐH, CĐ - Ảnh 1

Môn lịch sử thành bắt buộc, bỏ chia nhóm môn lựa chọn ở cấp THPT

2. Chương trình bắt buộc & thời lượng môn Lịch sử

Môn học lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội) trở thành môn bắt buộc. Như vậy, chương trình có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: ngữ văn; toán; ngoại ngữ 1; lịch sử; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

Chương trình môn Lịch sử có thời lượng là 52 tiết/năm. Trong đó, các chủ đề, nội dung lựa chọn của môn Lịch sử phải phù hợp với tâm lí lứa tuổi, học sinh. Coi trọng kiến thức Lịch sử dân tộc nhằm nâng cao lòng yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc. Thông tư này hiệu lực từ ngày 03/8/2022.

Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mở, Xây dựng Hà Nội công bố điểm sàn

Điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp, điểm nào phản ánh đúng học lực của học sinh?

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp