01. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam?

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Úc: Đơn xin thị thực có thể nộp trực tiếp tại các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (AVACs).

Tại Hà Nội

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) Tháp DMC, tầng 7 , 535 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và
từ 13 giờ đến 16 giờ 30

Điện thoại: (84-4) 3736 6258Fax: (84-4) 3736 6259E-mail: [email protected]

Tại thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), Tòa nhà PDD, Tầng 8, 162 đường Pasteur, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu. Từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ

Điện thoại: (84-8) 3827 7384Fax: (84-8) 3827 7385
E-mail: [email protected]

02: Chi phí để xin xét duyệt thị thực Úc là bao nhiêu?

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Úc: Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực (VACs), Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVACs – IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng. Đề nghị quí vị lưu ý những thay đổi trong việc qui đổi tiền Đồng Việt Nam đối với lệ phí dịch vụ IOM kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Xin thông báo để quí vị được biết là bản thân lệ phí IOM không thay đổi – chỉ có tỷ giá qui đổi ngoại tệ thay đổi dẫn đến việc thay đổi trong việc qui đổi tiền đồng Việt Nam.

Lệ phí dịch vụ IOM từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
420,000 đồng (VNĐ) đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Ngắn hạn như thị thực Quá cảnh, thị thực Du học, thị thực Du lịch, thị thực Công tác.
420,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Định cư.
420,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống.
210,000 VNĐ đối với thị thực Điện tử (ETA); và 105,000 VNĐ cho việc in thị thực.

Lộ trình xin visa du học Úc dành cho người mới bắt đầu

Lộ trình xin visa du học Úc dành cho người mới bắt đầu

Ngoài ra, quí vị cũng có thể xin một cuộc hẹn để đến nộp đơn du học úc tại Bộ phận Thị thực và Quốc tịch, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh (DIAC). (Xin lưu ý là bạn sẽ không được vào Đại sứ quán Úc hoặc Tổng Lãnh sự nếu không có hẹn trước.) Bạn không cần xin hẹn trước khi đến AVACs.

03: Tôi có thể xin cuộc hẹn với đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự như thế nào?

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Úc: Bạn có thể liên lạc với đại sứ quán ÚC theo thông tin dưới đây :

ĐẠI SỨ QUÁN ÚC TẠI HÀ NỘI:

  • Gọi điện thoại đến số tổng đài của Đại sứ quán: (84-4) 3774 0100, số máy lẻ 156.  Gọi điện thoại đến số tổng đài của DIAC: (84-4) 3774 0222 từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu; hoặc Gửi thư điện tử (E-mail) về địa chỉ: [email protected]

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN ÚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

  • Gọi điện thoại đến số: (84-8) 3521 8260 từ 9 giờ đến 12 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu; hoặc Gửi thư điện tử (E-mail) về địa chỉ: [email protected]
  • Để xin cuộc hẹn để nộp đơn, bạn cần chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh và mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết. Đơn xin không hoàn chỉnh có thể kéo dài thời gian xét duyệt.
  • Khi xin cuộc hẹn, nếu có yêu cầu gì đặc biệt, bạn vui lòng thông báo với viên chức sắp xếp cuộc hẹn. Đồng thời, bạn cần thông báo đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và số hộ chiếu của bạn và của những người khác trong nhóm cùng nộp đơn.

Lưu ý rằng : nếu bạn gửi thư điện tử thì những thư điện tử (e-mail) có tổng dung lượng không lớn hơn 5 MB. Với những sắp xếp hiện tại, hệ thống bên nhận hồ sơ sẽ  không gửi thông báo đối với những e-mail vượt quá 5MB gửi đi không thành công. Nếu bạn cần gửi những e-mail có dung lượng lớn, cần xem xét gửi các giấy tờ thành nhiều lần với dung lượng nhỏ hơn; và gửi thêm một e-mail thông báo cho bộ phận có liên quan biết rằng bạn đã gửi những e-mail nói trên.

LỆ PHÍ XÉT DUYỆT ĐƠN XIN THỊ THỰC ÚC (VACs): VACs phải trả bằng tiền mặt và trả bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ). Bạn có thể trả VACs tại AVACs hoặc tại DIAC Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh theo cuộc hẹn. Thông tin về cách thức đăng ký hẹn trước có trên trang web của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/How_to_apply_for_a_v.html

Bạn cũng có thể nộp VACs tại một văn phòng của DIAC ở Úc. Nếu VACs nộp tại Úc thì bạn phải đính kèm tờ hóa đơn gốc cùng lúc nộp hồ sơ. Xin vui lòng kiểm tra lại VACs trước khi quí vị nộp hồ sơ vì các khoản lệ phí có thể được thay đổi trong thời gian ngắn.

04: Thời gian xét duyệt hồ sơ trong thời gian bao lâu?

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Úc: Thời gian xét duyệt hồ sơ có thể thay đổi tùy thuộc vào văn phòng xét duyệt. Bên xét duyệt chủ trương xét duyệt một đơn xin hoàn chỉnh trong khoảng thời gian nêu dưới đây, tuy nhiên, bạn được khuyến khích nộp đơn sớm hơn khoảng thời gian này.

Đơn xin thị thực du học của các đương đơn cư trú ở Đà Nẵng hoặc các vùng từ Đà Nẵng trở vào phía Nam sẽ được Văn phòng Thị thực và Quốc tịch, Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Đương đơn cư trú tại các vùng từ Huế trở ra phía Bắc sẽ được Bộ phận Thị thực và Quốc tịch, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội xét duyệt.

Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực
Thời gian xét đơn
Nhập cảnh ngắn hạn Trước ngày
01/01/2012
Từ ngày
01/01/2012
Hà Nội Thành phố
Hồ Chí
Minh
Thị thực Công tác ngắn hạn – tối đa 3 tháng 2,750,000VNĐ 3,080,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Thị thực Khám chữa bệnh tối đa 3 tháng Không Không 2 tuần 2 tuần
Thị thực Khám chữa bệnh trên 3 tháng 1,250,000VNĐ 1,210,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Thị thực Chuyên ngành/Đào tạo/Thể thao/
Nghiên cứu
7,000,000VNĐ 6,720,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
Thị thực Du lịch 2,550,000VNĐ 2,420,000VNĐ 2 tuần 2 tuần (2)
Thị thực du học
• Nghiên cứu sinh (574) 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 7 ngày 7 ngày
• Đại học (573) (1) 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 4-6 tuần 4-6 tuần
• Học bổng của Chính phủ Úc / hoặc Bộ
quốc phòng (576)
Không Không 14 ngày 14 ngày
• Học phổ thông (571) 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 4-6 tuần 4-6 tuần
Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực
Thời gian xét đơn
Thị thực Du học – tiếp tục Trước ngày
01/01/2012
Từ ngày
01/01/2012
Hà Nội Thành phố
Hồ Chí
Minh
• Tất cả các diện thị thực du học khác 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 60 ngày 60 ngày
Thị thực Định cưThị thực Định cư – diện Con mồ côi 28,050,000VNĐ 26,880,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Con cái phụ thuộc (Tạm
thời)
4,950,000VNĐ 4,740,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Cha mẹ bảo lãnh con 45,900,000VNĐ 43,950,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Kết hôn/Đính hôn/ Sống
chung không có hôn thú
45,900,000VNĐ 43,950,000VNĐ 8 tháng 8 tháng
Thị thực Định cư – Các diện khác bao gồm bảo
lãnh Thành viên cuối cùng trong gia đình / Thành
viên gia đình phụ thuộc
45,900,000VNĐ 43,950,000VNĐ Không có
thời gian
xét duyệt
trung bình
Không có
thời gian xét
duyệt trung
bình
Thị thực Định cư – diện Người chăm sóc 28,050,000VNĐ 26,880,000VNĐ Không có
thời gian
xét duyệt
trung bình
Không có
thời gian
xét duyệt
trung bình
Các loại khác
Đăng ký Quốc tịch Úc theo huyết thống

• VAC cho đơn nộp đầu tiên 2,750,000VNĐ 2,640,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
• VAC cho mỗi đơn tiếp theo nộp cùng đơn
đầu tiên
2,200,000VNĐ 2,090,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
Thị thực cho Thường trú nhân quay lại Úc (RRV) 6,000,000VNĐ 6,610,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Cấp lại thị thực RRV 2,300,000VNĐ 2,200,000VNĐ 2 tuần 2 tuần

Từ khi áp dụng những thay đổi tích cực trong các mức độ xét duyệt thị thực du học đối với du học sinh Việt Nam, số lượng hồ sơ xin thị thực du học mà chúng tôi nhận được gia tăng đáng kể. Vì vậy, chúng tôi rất khuyến khích quí vị nộp đơn ít nhất là 8 tuần trước ngày nhập học dự kiến của du học sinh để đảm bảo rằng đương đơn không bị lỡ thời gian đầu của khóa học. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các đơn xin nhanh chóng và rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Vì số lượng hồ sơ xin thị thực diện Du lịch hiện nay gia tăng đáng kể, thời gian xét duyệt đối với diện thị thực này có thể kéo dài đến 4 tuần lễ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các đương đơn xin thị thực diện Du lịch xem xét nộp đơn sớm để có đủ thời gian xét duyệt. (Thông báo của đơn vị cấp Visa Úc)

05: Lấy mẫu đơn xin thị thực ở đâu?

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Úc: Tất cả các mẫu đơn và Quyển Hướng dẫn Định cư đều có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC. Bạn còn có thể mua Quyển Hướng dẫn Định cư tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đọc kỹ hướng dẫn nộp đơn liên quan đến loại thị thực mà bạn đang xin để xác định rõ là bạn có cần điền Tờ cam kết đồng ý cung cấp những thông tin cá nhân và/hoặc Tờ khai chi tiết về thân nhân hay không. Những mẫu đơn này có trên trang web của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Các mẫu đơn được cung cấp theo dạng PDF và yêu cầu máy tính của bạn phải có chương trình Adobe Reader. Xem thêm thông tin tại đây:

06: Yêu cầu về giấy tờ khi nộp hồ sơ và giải quyết khi làm mất giấy tờ?

6.1 CÁC ĐƠN XIN KHÔNG HOÀN CHỈNH:

Theo Bộ luật Di trú 1958 (Migration Act 1958), các đơn xin thị thực có thể được quyết định dựa trên những thông tin đã nộp. Do đó, điều quan trọng là các đơn xin thị thực phải được nộp hoàn chỉnh một cách tối đa và tất cả các giấy tờ hỗ trợ phải được nộp ngay lúc quí vị nộp đơn. Những đơn xin không hoàn chỉnh hoặc có các giấy tờ kém chất lượng có thể bị xét chậm hoặc bị từ chối.

6.2 GIẢ MẠO HOẶC CHE GIẤU THÔNG TIN:

Bất kỳ một hình thức giả mạo hoặc che giấu thông tin nào đều có thể dẫn đến việc đơn xin thị thực của quí vị bị từ chối. Các đương đơn phải trả lời đầy đủ, thành thật và khai bất kỳ thông tin nào có liên quan đến câu hỏi. Tất cả các chữ ký trên đơn xin thị thực và trong hộ chiếu của đương đơn phải do chính đương đơn ký.

6.3 VIỆC CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ:

Tất cả những giấy tờ cá nhân như Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Sơ yếu lý lịch (không quá 6 tháng), v.v. phải có công chứng của chính quyền địa phương. “Bản sao có công chứng” là những bản sao được viên chức hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chứng nhận hoặc đóng dấu sao y bản chính. Ở Việt Nam, Phòng công chứng Nhà nước và Ủy ban nhân dân địa phương được phép chứng nhận sao y bản chính các giấy tờ theo từng cấp độ phù hợp.

Bộ phận Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tại Đại sứ quán Úc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc ở thành phố Hồ Chí Minh có thể chứng nhận giấy tờ do các cơ quan của Chính phủ Úc và/hoặc các tổ chức khác của Úc cấp, đồng thời xác nhận chữ ký của các công dân và thường trú nhân Úc theo yêu cầu. Tại Úc, các bản sao có thể được công chứng bởi Thẩm phán địa phương (Justice of the Peace), Cố vấn pháp luật chứng nhận tuyên thệ (Commissioner for Declarations), hoặc người có thẩm quyển xác nhận lời tuyên thệ trước pháp luật theo Bộ luật tuyên thệ 1959 (Statutory Declarations Act 1959). Xin lưu ý: Bản chụp các bản sao công chứng KHÔNG ĐƯỢC chấp nhận.

6.4 MẤT GIẤY TỜ:

Nếu bạn làm mất Giấy khai sinh, bạn cần đến các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xin một bản trích lục Giấy khai sinh. Trong trường hợp không thể xin bản trích lục vì mất sổ Bộ, quí vị có thể xin đăng ký khai sinh lại.

6.5 VIỆC DỊCH THUẬT GIẤY TỜ:

Những giấy tờ không bằng tiếng Anh cần có bản dịch tiếng Anh đính kèm. Ở Việt Nam, bản dịch phải do các cơ quan được cấp phép dịch thuật thực hiện. Ở Úc, dịch thuật viên phải được Cơ quan Nhà nước có Thẩm quyền cấp phép cho Biên dịch viên và Phiên dịch viên (NAATI) công nhận. Không cần dịch các bằng chứng về mối quan hệ như thư từ trao đổi cá nhân.

6.6 CHỈ ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN THÔNG TIN:

Theo Bộ luật về Quyền riêng tư 1988 (Privacy Act 1988), DIAC chỉ có thể cung cấp thông tin về một đơn xin thị thực cho chính đương đơn xin thị thực, người được đương đơn ủy quyền nhận thông tin hoặc một dịch vụ di trú đã được đương đơn chỉ định.

Bạn có thể dùng mẫu đơn mới – mẫu 956A – Chỉ định người được ủy quyền nhận thông tin hoặc Chấm dứt việc chỉ định người được ủy quyền nhận thông tin (Form 956A – Appointment or withdrawal of authorised recipient) khi quí vị muốn thông báo cho DIAC biết về việc quí vị:

  • Đồng ý ủy quyền cho một người khác thay mặt quí vị nhận các thông tin và giấy tờ từ DIAC; hoặc
  • Chấm dứt việc ủy quyền nói trên.

Mẫu đơn 956A mới có trên trang web chủ của DIAC từ ngày 01 tháng 11 năm 2010. Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/forms_num2.htm

6.7 SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI TRÚ:

Bạn không nhất thiết phải sử dụng dịch vụ di trú. Tuy nhiên, nếu có ý định sử dụng dịch vụ di trú, bạn nên sử dụng dịch vụ có đăng ký. Danh sách các dịch vụ di trú có đăng ký có trên trang web của Văn phòng có thẩm quyền về đăng ký dịch vụ di trú (Office of the Migration Agents Registration Authority). Xem: https://www.mara.gov.au/

Bạn có thể ủy quyền cho một dịch vụ di trú thay mặt quí vị liên hệ với DIAC. Nếu bạn muốn ủy quyền cho dịch vụ di trú, dịch vụ của bạn cần điền vào phiên bản mới của mẫu đơn 956 – Thông báo của dịch vụ di trú về việc cung cấp dịch vụ nhập cư (Form 956 – Advice by a migration agent / exempt person of providing immigration assistance) để thông báo cho DIAC biết về việc:

  • Họ được đương đơn chỉ định cung cấp dịch vụ nhập cư và thay mặt đương đơn liên hệ với DIAC, và xác nhận rằng họ đồng thời cũng được ủy quyền để nhận các thông tin và giấy tờ liên quan đến hồ sơ củađương đơn; hoặc
  • Đương đơn đã chấm dứt việc chỉ định họ làm dịch vụ nhập cư.

6.8 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ SỨC KHỎE:

Đương đơn có thể được yêu cầu khám sức khỏe và chụp hình phổi, do hội đồng các bác sĩ đã được phê duyệt đảm nhận. Mẫu khám sức khỏe sẽ được cấp cho đương đơn khi cần thiết. Xem: http://www.immi.gov.au/contacts/panel-doctors/index.htm

Trên đây là các bước xin visa du học úc để hiểu rõ hơn trước khi làm hồ sơ du học úc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín để được tư vấn miễn phí.

Theo Đại sứ Quán Úc tại TPHCM