Lập trình Web với ASP.NET 3.5

Khoá học trình bày tất cả những công cụ, thư viện của ASP.NET 3.5 cần thiết để học viên có thể ứng dụng xây dựng website và trình bày các bài thực hành thực tế tốt nhất cho học viên. Khóa học hướng dẫn sinh viên cách phát triển 1 ứng dụng web với ASP.NET

Mục tiêu đào tạo

    * Hiểu và vận dụng được ADO.NET trong việc truy xuất dữ liệu.
    * Tạo báo biểu và in ấn trong ứng dụng web
    * Hiểu và vận dụng được mô hình 3Layer để xây dựng ứng dụng Web.
    * Hiểu và vận dụng được mô hình 3Tier để xây dựng ứng dụng Web.
    * Hiểu và vận dụng được mô hình MVC để xây dựng ứng dụng Web.
    * Xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến với mô hình 3Layer, 3Tier hoặcMVC
    * Triển khai ứng dụng ASP.NET
    * Tham gia phát triển các dự án web với ASP.NET
    * Thi được chứng chỉ MCTS:  ASP.NET Applications của Microsoft.

Đối tượng đào tạo

    * Học viên NIIT đã học qua QTR3 (C# căn bản).
    * Sinh viên chuyên ngành CNTT.
    * Lập trình viên đã đi làm.

Yêu cầu khi tham gia khóa học

    * Đã học qua ngôn ngữ lập trình C#
    * Học viên đã học qua HTML, CSS, JavaScript
    * Học viên đã học qua môn cơ sở dữ liệu
    * Sử dụng thành thạo Window và MsOffice

Nội dung khóa học


Lesson 1: Web Form & Simple Web Controls

    * Introduction to ASP.NET Web Applications
    * Features of ASP.NET 3.5
    * Configuring ASP.NET Applications

Lesson 2: Theme – Skin – Master Page

    * Cascading Style Sheets (CSS) - Investigating Styles
    * Themes and Master Pages
    * Site Navigation

Lesson 3: ADO.NET & Server Control Data Binding - Part  1

    * Overview of ADO.NET
    * Connecting to Data
    * Executing Commands
    * Working with Data
    * Choosing an ADO.NET Provider

Lesson 4: ADO.NET & Server Control Data Binding - Part  2

    * Accessing Data by Using ADO.NET 3.5
    * LINQ
    * Accessing Data from Services
    * Presenting Data in Web Controls

Lesson 5: Crystal Reports in ASP.NET

    * Creating a Report
    * Formatting Features
    * Database Filters

Lesson 6: ASP.NET State Management

    * Preserving State in Web Applications
    * Page-Level State
    * ASP.NET Session State
    * Configuring Session State
    * Application State


Lesson 7: Validation Controls & Web User Control

    * Overview of ASP.NET Validation Controls
    * Using the Simple Validators
    * Using the Complex Validators
    * Summarizing Results with the ValidationSummary Control
    * Separating Validation into Validation Groups

Lesson 8: Custom Server Control

    * User-defined Controls
    * User Controls
    * Custom Controls

Lesson 9: Integrating Client-Side Script

    * Introduction to AJAX
    * Server-side AJAX Works
    * Controls in the AJAX Control Toolkit
    * Explore Client-Side AJAX

Lesson 10: Web Services

    * XML Web Service in Visual Studio
    * Test and Run Your Web Service
    * Web Service From a .NET Client
    * Explore the Windows Communication Foundation (WCF)

Lesson 11: ASP.NET & 3Layer - Part 1

    * Advantages of three Tier Architecture.
    * Creating an N-Layer ASP.NET Application
    * Designing 3-Tier Architecture

Lesson 12: ASP.NET & 3Layer - Part 2

    * Application layer or Presentation layer
    * Business layer - Property Layer
    * Data Access Layer

Lesson 13: ASP.NET &  3Tier

    * Data Tier
    * Logical Tier
    * Presentation Tier
    * Creating  a  3 Tier  ASP.NET  application

Lesson 14: ASP.NET MVC

    * The Controller in ASP.NET MVC
    * The View in ASP.NET MVC
    * The Model in ASP.NET MVC
    *  Helper Methods for HTML

Lesson 15: Deploy ASP.NET Application

    * Server Requirements
    * Continuous Integration
    * Environment Configurations
    * XCOPY
    * Web Deploy

Thời lượng

Tổng thời gian của khóa học là 45 giờ, được chia thành 15 buổi.
Mỗi buổi học 3 giờ, bao gồm lý thuyết (cô đọng), demo & thực hành trên lớp.

Học phí: 2.800.000đ

Kenhtuyensinh.vn (Theo: NIIT)
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Lập trình Web với ASP.NET 3.5, tin hoc, lap trinh vien

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Cách giải quyết mẫu thuẫn nơi công sở

Môi trường làm việc mang tính cạnh tranh cao như công sở dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Giải quyết mâu thuẫn là điều nên làm nếu bạn không muốn bị cô lập.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017