Sự kiện: Đào tạo, Tiếng anh, Tin học, Chứng chỉ

Tin liên quan:

khoa lap trinh PHP

Khoá học chuyên sâu về lập trình Web bằng ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.

 

Hoàn tất chương trình học viên đủ khả năng tự coding một website ở mức chuyên nghiệp và thi chứng chỉ Lập trình viên Quốc tế của Zend Technology.

 

100% thời gian học trên phòng Lab.

 

Mỗi học viên được cấp 1 tài khoản Hosting + Sub Domain phục vụ cho việc học tập.

 

Thực hành thêm giờ miễn phí , không hạn chế: 13h - 15h , thứ hai đến thứ sáu.

Nội dung chi tiết khóa học

1.PHP Basics

8. Files, Streams, Networks

- Embedding PHP.
- Variables.
- Constants.
- Data Types.
- Strings.
- Type Conversions .
- Operators.
- Conditions.
- Loops.

- Resources.
- Output Files.
- R/W.
- File Operations .
- Wrappers .
- Streams.

2. Functions

9. Web Features

- Declaring Functions .
- Function Parameters .
- References .
- Variable Scope .
- Variable Functions.

- HTTP POST & GET.
- Accessing Form Data.
- File Uploads.
- Cookies.

3. Arrays

10. XML and Web Services

- Creating, Filling, Splitting, Adding & Removing Elements.
- Looping.
- Checking for Values.
- Sorting.
- Comparing.
- Merging.

- XML.
- SOAP.
- WSDL.
- Create & Consume a Web Site.
- Debugging.

4. PHP and OOP

11. Databases

- Classes.
- Properties.
- Methods.
- Objects.
- Static Properties Methods.
- Inheritance.
- Abstract Classes.
- Interfaces.
- Autoloading.
- Reflection.

- Keys.
- SQL.
- Sorting .
- Grouping .
- Joins.

5. Strings and RegEx Substrings

12. Security

- Comparing & Counting Strings.
- Phonetic Functions.
- Strings and Arrays.
- Formatted Output.
- RegEx Essentials.

- Rules.
- XSS.
- CSRF.
- Injections .
- Sessions.
- Secure Config.
- Uploads.

6. PHP 4/5 Differences

13. PHP and AJAX

- Object-Oriented Programming.
- Other Areas.

 

7. Design and Theory

14. Building PHP Applications Using Zend Framework

- Active Record.
- Factory.
- Iterator.
- MVC.
- Proxy .
- Singleton.

 

 

Đội ngũ giáo viên: Nguyễn Vinh Quang
  • Trung tâm: Học Viện CNTT Quốc tế karROX

  • Tần suất khai giảng: Hàng Tháng

  • Thời lượng: 3 tháng

  • Thời gian học: Sáng: 9h00 - 11h00, Chiều 14h00 - 16h00, Tối 18h00 - 20h00

  • Học phí: 2.400.000VNĐ

  • Văn bằng/Chứng chỉ : Chứng chỉ

  • Liên hệ: Điện thoại : 04.22471166 - 04.66596065 - 04.39953840


Tuyển sinh, Trường quốc tế, thông tin tuyển sinh

Đăng ký để nhận thông tin về các khoá đào tạo Thiết kế, chuyên viên đồ họa, Mạng máy tính từ các trung tâm uy tín hàng đầu

Kenhtuyensinh (Hieuhoc)