Như vậy, chỉ tiêu tuyển sinh 17 ngành đại học năm 2017 của trường là 2.500 với hai phương án xét tuyển, trong đó 90% chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia năm 2017 và 10% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả 3 năm học lớp 10, 11, 12.

Cũng theo ông Sơn, trường điều chỉnh chỉ tiêu giảm ở bậc đại học để chuẩn bị nguồn lực cho việc đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ cơ khí.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM giảm 700 chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu

Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành trong năm 2017 cụ thể như sau:

Stt

 

 

Ngành đào tạo

 

 

Mã ngành

 

 

Tổ hợp xét tuyển

 

 

CT xét điểm THPT Quốc Gia

 

 

CT

xét

học bạ

 

 

1

 

 

Công nghệ Chế tạo máy

 

 

52510202

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

189

 

 

21

 

 

2

 

 

Công nghệ Thực phẩm

 

 

52540102

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

243

 

 

27

 

 

3

 

 

Công nghệ Sinh học

 

 

52420201

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

180

 

 

20

 

 

4

 

 

Công nghệ Thông tin

 

 

52480201

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

189

 

 

21

 

 

5

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

 

52510401

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

189

 

 

21

 

 

6

 

 

Công nghệ Chế biến Thủy sản

 

 

52540105

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

108

 

 

12

 

 

7

 

 

Đảm bảo Chất lượng & ATTP

 

 

52540110

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

108

 

 

12

 

 

8

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Điện – ĐT

 

 

52510301

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

189

 

 

21

 

 

9

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 

 

52510406

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

90

 

 

10

 

 

10

 

 

Quản trị Kinh doanh

 

 

52340101

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

99

 

 

11

 

 

11

 

 

Tài chính – Ngân hàng

 

 

52340201

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

72

 

 

08

 

 

12

 

 

Kế toán

 

 

52340301

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

99

 

 

11

 

 

13

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

 

 

52510203

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

90

 

 

10

 

14 Quản trị DV Du lịch và Lữ hành

 

52340103

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

90

 

 

10

 

15 Khoa học Dinh dưỡng & Ẩm thực

 

52720398

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

90

 

 

10

 

16 Công nghệ Vật liệu

 

52510402

 

 

A00, A01, D01, B00

 

 

90

 

 

10

 

17 Công nghệ May

 

52540204

 

 

A00, A01, D01, A16*

 

 

135

 

 

15

 

 

TỖNG CỘNG:

 

 

2,250

 

 

250

Lưu ý, các tổ hợp xét tuyển vào trường gồm: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh ; D01: Toán, Văn, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh; A16: Toán, Văn, Khoa học Tự nhiên.

Theo dantri.com.vn