Giáo dục > đào tạo trực tuyến > E-learning > Lập trình di động

Đây là khóa học đầy đủ và toàn diện nhất để trở thành một lập trình viên iOS chuyên nghiệp có kiến thức rộng và thời gian thực hành lập trình trên iOS đủ dài. Học viên tốt nghiệp thành công khóa học này sẽ có khả năng thực hiện các dự án iOS đa dạng, cạnh tranh tốt nhất so với mặt bằng lập trình viên iOS và có sở hữu một vài ứng dụng tự viết có thể demo gây ấn tương với nhà tuyển dụng.

Đăng ký tham gia khoá học tại đây: Học lập trình iOS

Khoá học lập trình IOS cơ bản: Lịch khai giảng, giáo trình 2014

Khoá học lập trình IOS cơ bản: Lịch khai giảng, giáo trình 2014

Điều kiện đăng ký tham gia khoá học lập trình IOS cơ bản

  • Đã từng học hoặc lập trình với một ngôn ngữ lập trình bất kỳ ở mức cơ bản.
  • Học viên cần phải có máy tính cài hệ điều hành Mac OSX Lion (iMac, Macbook Pro, MacMini hoặc Hackintosh hoặc chạy Mac ảo hóa trong Windows 7) để thực hành làm bài tập.

Lịch học: Đây là khoá học trực tuyến, 100% nội dung bài giảng với những hướng dẫn cụ thể, chi tiết giúp học viên từng bước thực hành các nội dung từ dễ đến khó trực tiếp trên máy cũng như tương tác, thảo luận với giảng viên trong suốt quá trình học.

Mục tiêu khóa học:

1. Developer hiểu các phương pháp khác nhau để phát triển ứng dụng cho iOS

2. Nắm vững ngôn ngữ lập trình Objective-C, kỹ năng lập trình, thiết kế giao diện cho iOS

3. Có khả năng phân tích và phát triển ứng dụng một cách độc lập.

4. Kết thúc khóa học lập trình ứng dụng IOS cơ bản hay nâng cao, học viên sẽ xây dựng một ứng dụng tự chọn trên iOS.

5. Đối với khóa học nâng cao, học viên có khả năng kết hợp, tùy biến nhiều công nghệ, kỹ năng để xây dựng app chuyên nghiệp.

Hỗ trợ miễn phí đưa ứng dụng lên AppStore.

 

Buổi Mô tả
1 Giới thiệu iOS. Làm quen với môi trường lập trình trên Mac OS X.
Ngôn ngữ Objective-C cú pháp căn bản, lập trình hướng đối tượng:
- Làm quen công cụ lập trình XCode, giao diện StoryBoard kéo thả
- Lập trình ứng dụng dự báo thời tiết
2 Class – Object – Method
- Lập trình ứng dụng “Ca sỹ yêu thích” ~ Hot singers
3 Ngôn ngữ Objective C nâng cao:
- Protocol, Delegate
- Category, Extension
- Lập trình ứng dụng “Thế giới động vật” ~ Animal World
4 Lập trình với tập hợp:
- NSArray, NSDictionary, NSSet, NSData
- NSMutableArray, NSMutableDictionary, NSMutableData
- Cú pháp khởi tạo Array, Dictionary, Set, Data trong iOS 6
5 Thiết kế ứng dụng SingleView với UIButton, UITextField, UILabel
- Thay đổi lớn giao diện từ iOS 6.x lên iOS7 là gì? Xử lý như thế nào?
- Sử dụng Interface Builder trong XCode.
- Làm quen với StoryBoard trong iOS SDK 7.x
- Lập trình hứng sự kiện tương tác bằng 2 phương pháp Delegate và Target -Action, khái niệm @selector
- Các loại bàn phím trong iPhone và iPad
6 Thiết kế giao diện sử dụng UIControl: UISwitch, UISegmentedControl, UISlider, UIStepper
- Nâng cấp giao diện cho UISlider, UISegmentedControl
- Chức năng AutoLayout (tự động điều chỉnh giao diện theo thiết bị) trong iOS7
7 Thiết kế giao diện sử dụng UIView: UIImageView, UITextView, UIWebView
- Viết app duyệt web và xem PDF
- Viết app hoạt hình sử dụng UIImageView
- NSAttributedString: hiển thị chuỗi kỹ tự với định dạng, tính năng lần đầu xuất hiện trong iOS6
8 Mô hình Model – View – Controller
Giao diện UINavigationController: Master – Detail
Giao diện UITabbarController
Customize ViewController
Thiết kế giao diện bằng lập trình, Interface Builder và StoryBoard
Chia xẻ dữ liệu giữa các ViewController
9 UIScrollView – UIScrollView Delegate
Nested UIScrollView, Zoom, Paging
UIPickerView – UIDatePicker
- Giới thiệu UICollectionView trong iOS6
- Viết app trò chơi Tôm – Cua – Cá
10 UITableViewController – UITableView -UITableViewCell
- UITableViewDelegate – UITableViewDataSource
- Table View đơn giản và phân loại
- Customize UITableViewCell - học lập trình ios
- Đọc dữ liệu từ file Property List trong bundle
- Viết app cung cấp nội dung số (danh sách các nước trên thế giới, sách học nấu ăn, sách dạy toán)
11 Chuyên sâu UITableView, UISearchBar
Thêm sửa, xóa dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu trong bảng
Customize UITableView header, footer, cell, background
- Viết app quản lý nhân sự: thêm mới, sửa, xoá, đảo dòng, tìm kiếm, sắp xếp.
12 Lập trình xử lý đa chạm
- UIGestureRecognizer (Tap, Touch, LongPress, Swipe, Pan, Pinch, Rotate)
- Phân tích tọa độ tương tác, trạng thái hành động tương tác
- Ứng dụng ném giấy vào sọt
13 Thiết kế giao diện Universal chạy trên cả iPad và iPhone
- Độ phân giải khác nhau của các thiết bị
- Kiểm tra tính năng hiện có một thiết bị iOS, kiểm tra version của iOS cài đặt trong thiết bị. lap trinh di dong
- UISplitViewController – UIPopOverController
- Xử lý giao diện phù hợp với hướng xoay thiết bị Portrait – Landscape Orientation
14 Lập trình Audio – Video căn bản
- Playback, quản lý quá trình chơi nhạc – video, thay đổi âm lượng
- Ghi âm, lấy thumbnail trong video

Thông tin liên hệ & tư vấn khoá học Lập trình ứng dụng trên IOS:

Địa chỉ: Công ty TNHH Kênh Cộng – Lầu 6, Mỹ Thịnh Building, 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (08) 6258 3387 – (08) 2248 6453 – Emai: [email protected] – Hotline: 0903.613.578 – 0909.263.863