Viện đào tạo và phát triển quản lý (DVL EDU) khai giảng thường xuyên các lớp Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp. Đăng ký ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi.

1. Lớp Khởi sự Doanh nghiệp

 • Số lượng học viên: 50 người/lớp
 • Thời lượng học: 3 ngày (6 buổi)
 • Địa điểm học: Học viện hành chính quốc gia - Số 10, đường 3/2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
 • Học phí: 1,000,000đ/học viên/khóa
 • Đi 2 người được tặng 1 người.
 • ĐĂNG KÝ NGAY để được giảm 10% học phí.

Nội dung

Địa điểm học

Nội dung

Địa điểm học

Lớp

Học ngày

Lớp

Học ngày

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 05/2019

1

10,11,12/05/2019

TP Hồ Chí Minh

3

24,25,26/05/2019

TP Hồ Chí Minh

2

17,18,19/05/2019

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 06/2019

4

07,08,09/06/2019

TP Hồ Chí Minh

6

21,22,23/06/2019

TP Hồ Chí Minh

5

14,15,16/06/2019

TP Hồ Chí Minh

7

28,29,30/06/2019

TP Hồ Chí Minh

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 07/2019

8

12,13,14/07/2019

TP Hồ Chí Minh

10

26,27,28/07/2019

TP Hồ Chí Minh

9

19,20,21/07/2019

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 08/2019

11

02,03,04/08/2019

TP Hồ Chí Minh

13

16,17,18/08/2019

TP Hồ Chí Minh

12

09,10,11/08/2019

TP Hồ Chí Minh

14

23,24,25/08/2019

TP Hồ Chí Minh

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 09/2019

15

13,14,15/09/2019

TP Hồ Chí Minh

17

27,28,29/09/2019

TP Hồ Chí Minh

16

20,21,22/09/2019

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 10/2019

18

04,05,06/10/2019

TP Hồ Chí Minh

20

18,19,20/10/2019

TP Hồ Chí Minh

19

11,12,13/10/2019

TP Hồ Chí Minh

21

25,26,27/10/2019

TP Hồ Chí Minh

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 11/2019

22

08,09,10/11/2019

TP Hồ Chí Minh

24

22,23,24/11/2019

TP Hồ Chí Minh

23

15,16,17/11/2019

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp tháng 12/2019

25

06,07,08/12/2019

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

2. Lớp Quản trị Doanh nghiệp

 • Số lượng học viên: 50 người/lớp
 • Thời lượng học: 6 ngày (12 buổi)
 • Địa điểm học: Học viện hành chính quốc gia - Số 10, đường 3/2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
 • Học phí: 2,200,000đ/học viên/khóa
 • Đi 2 người được tặng 1 người.
 • ĐĂNG KÝ NGAY để được giảm 10% học phí.

Nội dung

Địa điểm học

Nội dung

Địa điểm học

Lớp

Học tối

Lớp

Học tối

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 05/2019

1

06,08,10,13,15,17/05

20,22,24,27,29,31/05

(CPO) TP Hồ Chí Minh

3

07,09,11,14,16,18/05

21,23,25,28,30/05,01/06

(CFO) TP Hồ Chí Minh

2

06,08,10,13,15,17/05

20,22,24,27,29,31/05

(CEO) TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 06/2019

4

03,05,07,10,12,14/6

17,19,21,24,26,28/6

(CPO) TP Hồ Chí Minh

6

04,06,08,11,13,15/6

18,20,22,25,27,29/6

(CFO) TP Hồ Chí Minh

5

03,05,07,10,12,14/6

17,19,21,24,26,28/6

(CEO) TP Hồ Chí Minh

7

04,06,08,11,13,15/6

18,20,22,25,27,29/6

(CEO) TP Hồ Chí Minh

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 07/2019

8

1,3,5,8,10,12/7

15,17,19,22,24,26/7

(CPO) TP Hồ Chí Minh

10

2,4,6,9,11,13/7

16,18,20,23,25,27/7

(CFO) TP Hồ Chí Minh

9

1,3,5,8,10,12/7

15,17,19,22,24,26/7

(CEO) TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 08/2019

11

05,07,09,12,14,16/8

19,21,23,26,28,30/8

(CPO) TP Hồ Chí Minh

13

06,08,10,13,15,17/8

20,22,24,27,29,31/8

(CFO) TP Hồ Chí Minh

12

05,07,09,12,14,16/8

19,21,23,26,28,30/8

(CEO) TP Hồ Chí Minh

14

06,08,10,13,15,17/8

20,22,24,27,29,31/8

(CEO) TP Hồ Chí Minh

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 09/2019

15

09,11,13,16,18,20/9

23,25,27,30/9 và 02,04/10

(CPO) TP Hồ Chí Minh

17

10,12,14,17,19,21/10

24,26,28/9 và 01,03,05/10

(CFO) TP Hồ Chí Minh

16

09,11,13,16,18,20/9

23,25,27,30/9 và 02,04/10

(CEO) TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 10/2019

18

07,09,11,14,16,18/10

21,23,25,28,30/10 và 01/11

(CPO) TP Hồ Chí Minh

20

08,10,12,15,17,19/10

22,24,26,29,31/10 và 02/11

(CFO) TP Hồ Chí Minh

19

07,09,11,14,16,18/10

21,23,25,28,30/10 và 01/11

(CEO) TP Hồ Chí Minh

21

08,10,12,15,17,19/10

22,24,26,29,31/10 và 02/11

(CEO) TP Hồ Chí Minh

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 11/2019

22

04,06,08,11,13,15/11

18,20,22,25,27,29/11

(CPO) TP Hồ Chí Minh

24

05,07,09,12,14,16/11

19,21,23,26,28,30/11

(CFO) TP Hồ Chí Minh

23

04,06,08,11,13,15/11

18,20,22,25,27,29/11

(CEO) TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp tháng 12/2019

25

02,04,06,09,11,13/12

16,18,20,23,25,27/12

(CEO) TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY để được giảm 10% học phí.