Khóa học đào tạo quản trị mạng quốc tế ACNA - Ảnh 1

“We don’t keep up with technology. We stay ahead of it” – Chúng tôi không chạy theo công nghệ. Aptech luôn đón đầu công nghệ. Các môn học được xây dựng theo yêu cầu chuyên môn chuẩn của các tập đoàn lớn như Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Oracle, giúp học viên hòa nhập nhanh chóng và làm chủ môi trường mạng. Phương thức giảng dạy hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture). Thời gian khóa học là 06 tháng. Cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ của Tập đoàn Aptech (Ấn Độ). Nhập học theo hình thức đăng ký hồ sơ và xét tuyển (không phải thi đầu vào)

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

    * Cán bộ quản lý hệ thống mạng máy tính tại các doanh nghiệp
    * Sinh viên, Học sinh PTTH định hướng nghề Quản trị mạng máy tính
    * Cá nhân nghiên cứu, cập nhật công nghệ mạng
    *
      Đăng ký học bổng khóa học ACNA tại  đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Module 1: Các khái niệm căn bản về máy tính và mạng máy tính
Đây là module cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về máy tính và mạng máy tính, làm tiền đề để học các module sau. Các nội dung căn bản bao gồm:

    * Tổng quan về phần cứng và phần mềm máy tính
    * Các hệ thống số
    * Căn bản về mạng máy tính
    * Giới thiệu về máy tính ảo (VirtualPC)

Module 2: Quản lý và duy trì hệ điều hành Windows Server 2003
Module 2 trang bị cho học viên khả năng cài đặt, quản lý và duy trì các chức năng cần thiết và căn bản nhất trong mạng doanh nghiệp dựa trên hệ điều hành mạng Windows Server 2003. Module bao gồm những nội dung sau:

Khóa học đào tạo quản trị mạng quốc tế ACNA - Ảnh 2

    * Giới thiệu, cài đặt và quản trị hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003
    * Giám sát thực thi hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003
    * Sao lưu và phục hồi dữ liệu
    * Bảo trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003
    * Tìm hiểu về tài khoản người dùng, nhóm người dùng và tài khoản máy tính
    * Chia sẻ tài nguyên qua mạng
    * Tìm hiểu và quản lý máy in mạng
    * Quản lý thiết bị lưa trữ đĩa cứng

Module 3: Cài đặt, quản lý và bảo trì các dịch vụ mạng của Microsoft Windows Server 2003
Module 3 cung cấp cho học viên những kiên thức và kỹ năng cài đặt, vận hành các dịch vụ cao cấp của Windows Server 2003. Những dịch vụ này bao gồm:

    * Cài đặt, quản lý giám sát dịch vụ DHCP
    * Cài đặt, quản lý giám sát dịch vụ phân giải tên DNS
    * Bảo mật mạng máy tính: IPSec và bảo mật truyền thông trên mạng
    * Cấu hình định tuyến và truy nhập từ xa
    * Bảo trì các dịch vụ mạng

Module 4: Cài đặt và quản lý dịch vụ thư điện tử Exchange Server
Module 4 trang bị cho học viên các kỹ năng cài đặt, quản trị hệ thống mail riêng của doanh nghiệp trên nền Microsoft Exchange Server. Nội dung của module bao gồm các chủ điểm sau:

    * Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Exchange Server
    * Quản lý tài khoản người dùng thư điện tử và bảo mật thư điện tử
    * Quản lý thư mục thư điện tử dùng chung
    * Quản lý tài nguyên phần cứng và phần mêm lưu trữ hộp thư
    * Sao lưu và khôi phục dữ liệu thư điện tử

Module 5: Bảo mật mạng dùng ISA Server
Module 5 trang bị cho học viên các kỹ năng cài đặt, quản trị hệ thống bảo mật doanh nghiệp trên nền Microsoft ISA Server. Nội dung của module bao gồm các chủ điểm sau:

    * Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ISA Server
    * Tìm hiểu các khái niệm và các công cụ của ISA Server
    * Thiết lập môi trường làm việc ISA Server
    * Triển khai chức năng tường lửa ISA Server
    * Triển khai chức năng Cache Content của ISA Server

Seminars: Các công nghệ mạng máy tính
Đây là những Hội thảo (Seminar) về công nghệ mạng được tổ chức định kỳ do các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT trình bày. Các chủ đề được cung cấp nhằm mở rộng khả năng hiểu biết của học viên về các công nghệ mạng và hệ thống. Những chủ đề nổi bật hiện nay là:

    * Các vấn đề bảo mật mạng (Firewall, DOS, Virus)
    * Hệ điều hành Linux.

Kenhtuyensinh.vn (Theo: Aptech)