Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2018 hệ chính quy xét theo điểm thi THPT quốc gia và theo học bạ lớp 12.

Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018

Theo đó, chỉ tiêu và mức điểm vào Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng được xét theo 2 phương thức:

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển Ghi chú
Khoa Giáo dục Thể chất DDG 15  
Giáo dục thể chất 7140206 15 1. Toán + Sinh học + Năng khiếu TDTT*2
(Bật xa, Chạy 100m)
2. Toán + Ngữ văn + Năng khiếu TDTT*2
(Bật xa, Chạy 100m)
3. Ngữ văn + Sinh học + Năng khiếu
TDTT*2 (Bật xa, Chạy 100m)
4. Toán + Vật lý + Năng khiếu TDTT*2 (Bật
xa, Chạy 100m)
1. T00
2. T02
3. T03
4. T04
Tổng điểm 3 môn xét tuyển +
điểm ưu tiên >= 18,93 và
Điểm thi môn năng khiếu ≥
5,00
Môn năng khiếu TDTT
do Khoa Giáo dục Thể
chất – ĐH Đà Nẵng tổ
chức (hoặc lấy kết quả
thi năng khiếu TDTT từ
các trường có thi tuyển
năng khiếu TDTT)

Ghi chú:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn (có nhân hệ số) trong tổ hợp + Điểm ưu tiên
Ngành Giáo dục thể chất: Thi môn Năng khiếu TDTT vào ngày 30/08/2018 dành cho các thí sinh chưa có điểm thi Năng khiếu TDTT.

Xét tuyển theo học bạ:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển Ghi chú
Khoa Giáo dục Thể chất DDG 10  
Giáo dục thể chất 7140206 10 1. Toán + Sinh học + Năng khiếu
TDTT*2 (Bật xa, Chạy 100m)
2. Toán + Ngữ văn + Năng khiếu
TDTT*2 (Bật xa, Chạy 100m)
3. Ngữ văn + Sinh học + Năng
khiếu TDTT*2 (Bật xa, Chạy 100m)
4. Toán + Vật lý + Năng khiếu
TDTT*2 (Bật xa, Chạy 100m)
Điểm các môn
năng khiếu >=5,00
Môn năng khiếu TDTT
do Khoa Giáo dục Thể
chất – ĐH Đà Nẵng tổ
chức (hoặc lấy kết quả
thi năng khiếu TDTT từ
các trường có thi tuyển
năng khiếu TDTT)

Ghi chú:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên
Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ
Ngành Giáo dục thể chất: thi môn Năng khiếu TDTT vào ngày 30/08/2018 dành cho các thí sinh chưa có điểm thi Năng khiếu TDTT

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định (tải tại đây) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây;

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao học bạ THPT;

- 01 tem để gửi Giấy báo kết quả xét tuyển;

- Biên nhận nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện);

- Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 22 đến 28/08/2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Học viện Tòa Án xét tuyển bổ sung thêm 20 chỉ tiêu năm 2018