Trường Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2018 hệ chính quy theo 2 phương thức xét điểm thi THPT quốc gia và xét học bạ lớp 12.

Học viện Tòa Án xét tuyển bổ sung thêm 20 chỉ tiêu năm 2018

Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2018

Theo đó, thông tin tuyển sinh chi tiết của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cụ thể như sau:

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển
  Phân hiệu Kon Tum DDP 210  
1 Kinh tế phát triển 7310105 26 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14,5
2 Quản trị kinh doanh 7340101 15 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 23 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14
4 Kinh doanh thương mại 7340121 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14,35
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 21 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14,1
6 Kế toán 7340301 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14,15
7 Luật kinh tế 7380107 24 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn +Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14
8 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 24 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
14,05
9 Công nghệ thông tin 7480201 16 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Hóa học + Sinh học
1. A00
2. A01
3. A04
4. B00
14,3
10 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng
dân dụng & công nghiệp)
7580201 21 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Hóa học + Sinh học
1. A00
2. A01
3. A04
4. B00
15,65
11 Giáo dục Tiểu học 7140202 7 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
1. A00
2. A09
3. C00
4. D01
17,5

Xét tuyển theo học bạ:

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển
  Phân hiệu Kon Tum DDP 238  
1 Kinh tế phát triển 7310105 21 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + GDCD
Điểm trung bình 3 môn xét
tuyển >=5,00
2 Quản trị kinh doanh 7340101 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 29 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + GDCD
4 Kinh doanh thương mại 7340121 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 23 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
6 Kế toán 7340301 23 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
7 Luật kinh tế 7380107 35 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + GDCD
8 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 23 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + GDCD
9 Công nghệ thông tin 7480201 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Sinh học
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Sinh học + Địa lý
10 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng
dân dụng & công nghiệp)
7580201 24 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Sinh học
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Sinh học + Địa lý

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định (tải tại đây) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây;

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao học bạ THPT;

- 01 tem để gửi Giấy báo kết quả xét tuyển;

- Biên nhận nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện);

- Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/08/2018 đến hết ngày 28/08/2018 (tính theo dấu bưu điện).

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018

Đại học Việt Đức thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018