Hiện nay, một số trường Đại học (ĐH) đã hoàn tất kế hoạch giảng dạy trong năm học 2019 - 2020.  Các sinh viên đang trong giai đoạn thi kết thúc học kỳ. 

> Lịch nghỉ hè năm 2020 - 2021: Học sinh được nghỉ trọn vẹn 3 tháng

Covid-19 đã tác động thế nào đến nền giáo dục Việt Nam

Sau thời gian dài nghỉ học để tránh dịch COVID-19, hiện nay các trường ĐH chuẩn bị kết thúc năm học 2019-2020. Kế hoạch nghỉ hè năm 2020 của các trường trên cả nước là khác nhau. 

Kế hoạch nghỉ hè năm 2020 của một số trường Đại học  - Ảnh 1

Sinh viên trở lại tại các trường Đại học sau thời gian dài nghỉ tránh dịch COVID-19

1. Các trường ĐH ở TP.HCM

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Căn cứ tiến độ đào tạo của năm học, trường cho sinh viên nghỉ hè từ ngày 20.7 đến hết 30.8 và bắt đầu học theo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 31.8. Cũng trong khoảng thời gian nghỉ hè này, trường vẫn tiếp tục tổ chức các lớp học lại trong hè.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Sinh viên nghỉ hè vào tháng 9, thời gian nghỉ từ ngày 7.9 đến 27.9.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Sinh viên nghỉ hè từ ngày 1.8 và học kỳ mới từ 21.9.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Dự kiến không có thời gian cho sinh viên nghỉ hè. Theo kế hoạch học tập, sinh viên sẽ hoàn tất thi học kỳ 2 vào ngày 6.9 và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 vào ngày 7.9. Các năm trước, sinh viên trường này được nghỉ hè khoảng 5 tuần.

Trường ĐH Tài chính-Marketing: Tổ chức học kỳ hè từ ngày 27.7 đến 13.9. Tuy nhiên, học kỳ hè là không bắt buộc nên sinh viên không đăng ký sẽ được nghỉ hè.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Tổ chức cho sinh viên học giáo dục quốc phòng ngay sau khi kết thúc học kỳ 2 và dự kiến ngày 31.8 sẽ bắt đầu năm học mới. Do đó, những sinh viên không đăng ký học phần này sẽ được nghỉ 16 ngày. 

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Dự kiến cho sinh viên nghỉ hè từ ngày 3.8 đến hết ngày 6.9.

Trường ĐH Y dược TP.HCM: Dự kiến sẽ kết thúc năm học 2019-2020 vào ngày 31.7, sinh viên đi học lại vào ngày 24.8.

Trường ĐH Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP.HCM: Sinh viên các lớp hệ chính quy nghỉ hè từ ngày 17.8 đến 6.9, trừ những sinh viên đã đăng ký học hè được tổ chức từ ngày 13.7 đến 23.8.

2. Các trường ĐH ở TP. Hà Nội

Trường ĐH Y Hà Nội: Sinh viên nghỉ hè từ ngày 5.7 đến 2.8. Trong thông báo nghỉ hè, trường không giải quyết cho nghỉ hè sớm hoặc vào học muộn.

Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cũng thông báo thời gian nghỉ hè từ ngày 10.8 đến 22.8 (2 tuần). Trường này sẽ khai giảng năm học mới đối với các khóa 22, 23 và 24 dự kiến vào ngày 24.8.

Trường ĐH Điện lực bắt đầu nghỉ hè từ ngày 13.7 đến hết ngày 9.8.

Theo Thanh Niên