Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn công tác tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi Olympic trong năm học 2018-2019.

Du học hè ở Singapore cho trẻ em - xu hướng của thế kỉ 21

Du học thạc sĩ Singapore - lựa chọn đúng đắn?

Theo đó, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 dự thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào 2/10/2018. Các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (thi tự luận); môn Tin học thi lập trình Pascal trên máy vi tính; môn tiếng Anh thí sinh thực hiện hai bài thi: thi viết có phần nghe hiểu và thi nói (độc thoại); các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học có câu hỏi về lý thuyết thực hành.

Thời gian làm bài thi tự luận là 180 phút; môn Tiếng Anh, bài thi nói của mỗi thí sinh là 7 phút (4 phút chuẩn bị, 3 phút ghi âm).

Phạm vi đề thi nằm trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ GD&ĐT và các nội dung nâng cao của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT.

Hướng dẫn công tác cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và thi Olympic tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1

Thi công nhận học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh vào 11/12/2018 với các môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Hình thức thi là tự luận; môn Tin học thi lập trình Pascal trên máy tính. Thời gian làm bài: 180 phút.

Nội dung thi: Theo chương trình THPT tính đến ngày thi và có thêm từ 30% - 40% câu hỏi, bài tập nâng cao.

Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 THPT vào 5/3/2019. Môn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; Tiếng Nhật (chỉ tổ chức ở lớp 11).

Thời gian làm bài thi 180 phút; môn Tiếng Anh thí sinh làm 2 bài thi: thi viết làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc thoại trong thời gian 5 phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm).

Nội dung thi: Theo chương trình lớp 10, 11 đến ngày thi và có thêm từ 30% - 40% câu hỏi, bài tập nâng cao.

Thi chọn học sinh giỏi lớp 9, thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh lớp 8 (kể cả lớp 8 nguồn) vào 19/3/2019. Môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Nội dung thi theo chương trình lớp 9 THCS tính đến ngày thi và có thêm từ 30% - 40% câu hỏi, bài tập nâng cao.

Thời gian làm bài thi 150 phút; riêng môn Tiếng Anh thí sinh làm 2 bài thi: thi viết làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc thoại trong thời gian 5 phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm);

Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh lớp 8 THCS (kể cả lớp 8 nguồn) có 3 môn là Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Nội dung thi: tương ứng theo chương trình lớp 8 THCS tính đến ngày thi và có thêm từ 30% - 40% câu hỏi, bài tập nâng cao. Thời gian làm bài thi 120 phút; riêng môn Tiếng Anh thí sinh làm 2 bài thi: thi viết làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc thoại trong thời gian 5 phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm).

Kênh Tuyển Sinh - Trang Nguyễn

Khi các sinh viên chọn theo trường nghề

Trường Đại học mua máy giặt cho sinh viên ở KTX