Trong thông tư 03/2019/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 18/3/2019 có một số điều chỉnh trong việc xét tốt nghiệm và xét tuyển ĐH/CĐ. Dưới đây là cách tính điểm thi THPT 2019 mới nhất.

> Tổng hợp đề thi và đáp án chính thức THPT quốc gia 2019

> TP HCM bắt đầu chấm thi THPT quốc gia 2019 từ cuối tháng 6

cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019So với năm 2018, cách tính điểm thi THPT 2019 có một vài sự đổi mới.

1. Cách tính điểm thi THPT quốc gia 2019

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, các thí sinh tham gia 4 bài thi bao gồm những môn bắt buộc: Văn, Toán, Anh và bài thi tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, Sinh) hoặc KHXH (Sử, Địa, GDCD). Riêng với những thí sinh học giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ. Vì thế, tùy theo chương trình học mà cách tính điểm thi trung học phổ thông quốc gia sẽ có sự khác nhau. Cụ thể:

1.1. Công thức tính điểm thi THPT quốc gia 2019 đối với học sinh chương trình THPT

cách tính điểm thi THPT năm 2019

Ví dụ, thí sinh A lựa chọn bài thi tổ hợp KHXH và điểm của các môn bắt buộc như sau: Văn  6 điểm Toán 7 điểm, Anh 6 điểm, Sử 8 điểm, Địa 8 điểm, GDCD 9 điểm. Thí sinh này không có điểm ưu tiên và khuyến khích. Điểm trung bình cả năm lớp 12 8 điểm. Chúng ta sẽ có cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 của thí sinh A như sau:

cách tính điểm trung bình thi THPT quốc gia

1.2. Công thức tính điểm thi THPT quốc gia 2019 đối với học sinh chương trình GDTX

cách tính điểm trung bình môn thi THPT quốc gia

Ví dụ, thí sinh B lựa chọn bài thi tổ hợp KHTN và điểm của các môn bắt buộc như sau: Văn  5 điểm Toán 7 điểm, Lý 5 điểm, Hóa 4 điểm, Sinh 6 điểm. Thí sinh này có điểm ưu tiên là 1 điểm và không có điểm khuyến khích. Điểm trung bình cả năm lớp 12 là 6 điểm. Chúng ta sẽ có cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 của thí sinh B như sau:

cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia

2. Cần lưu ý trong cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019

- Thí sinh được chọn đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp. Theo đó, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ví dụ, thí sinh có điểm thi tổ hợp KHTN là 5 điểm còn KHXH là 7 điểm, vậy điểm bài thi KHXH sẽ được lấy để xét tốt nghiệp.

- Đối với thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp.

- Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi cả bài thi ngoại ngữ để dùng kết quả bài thi này xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Điểm thi ngoại ngữ không dùng để xét tốt nghiệp THPT, tức là sẽ không cần cộng khi áp dụng công thức tính điểm thi THPT quốc gia 2019.

- Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đó.

- Sau khi các bạn tính được điểm xét tốt nghiệp thì Điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các bạn mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

 - Về điểm liệt trong cách tính điểm thi THPT quốc gia 2019, điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

Trên đây là cách tính điểm thi THPT quốc gia 2019 mới nhất. Trong thời gian sắp tới, Bộ sẽ công bộ điểm thi và điêm chuẩn các trường. Thí sinh và phụ huynh có thể trực tiếp TRA ĐIỂM THI THPT TOÀN QUỐC 2019xem điểm chuẩn các trường ĐH/CĐ trên Kênh Tuyển Sinh.

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp