Xem điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân 2018

Thông tin chi tiết nhất về Học viện An Ninh Nhân Dân

Học viện An Ninh Nhân Dân

Cơ quanchủ quản: Bộ Công an

Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Mã tuyển sinh: ANH

ĐT: 069.45541

Lịch sử hình thành và phát triển Học viện An Ninh Nhân Dân

Trải qua 40 năm đào tạo đại học, Học viện An ninh nhân dân luôn chủ động khắc phục khó khăn về đội ngũ cán bộ, về cơ sở vật chất để thực hiện tốt các chỉ tiêu đào tạo cán bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như đột xuất của Đảng, của ngành công an. Từ khóa đại học đầu tiên đến nay, Trường đã mở 40 khóa đào tạo đại học chính quy, luôn bảo đảm chất lượng, cung cấp hàng vạn cán bộ có trình độ đại học công an, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Học viện An Ninh Nhân Dân

 

Thành tực về đào tạo của học viện An ninh Nhân Dân

Thành tựu nổi bật trong đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân là đã xây dựng mục tiêu đào tạo ngày càng sát hơn với nhu cầu sử dụng, với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Nội dung chương trình ngày càng thể hiện được tính khoa học, hiện đại, cập nhật thực tế chiến đấu của ngành, đồng thời phát huy được tư duy sáng tạo của người học. Các chương trình đào tạo của Học viện hiện được thiết kế theo hướng chuyên sâu về nghiệp vụ kết hợp nâng cao bản lĩnh chính trị cho người học, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực thực hành của học viên. Nội dung các môn học được thiết kế theo hướng trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để tạo khả năng độc lập công tác, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường công tác sau khi ra trường.

Cùng với đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, nhà trường còn coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, coi đây là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đổi mới phương pháp giảng dạy, Học viện luôn đề cao phương châm lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy, kết hợp giảng bài với sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phim ảnh, băng hình, giảng dạy theo tình huống nghiệp vụ; giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng cường các hoạt động sau giảng lý thuyết như tọa đàm, thực hành, tham quan, nghe báo cáo thực tế...

Hoạt động dạy giỏi, dạy tốt luôn được duy trì đều đặn và trở thành hoạt động chuyên môn mang tính bắt buộc đối với các khoa, bộ môn giảng dạy.

Kể từ khi tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy khóa đầu tiên đến nay, Học viện An ninh nhân dân luôn chủ trương gắn chặt công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Nhờ quan tâm chỉ đạo đúng hướng, công tác nghiên cứu khoa học đã đem lại hiệu quả thiết thực, trực tiếp phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao trình độ cán bộ giáo viên. Nhiều chương trình nghiên cứu chuyên sâu về nghiệp vụ công an của Học viện đã góp phần bổ sung, hoàn chỉnh lý luận nghiệp vụ, giúp lãnh đạo Bộ có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn trong nhận định, đánh giá tình hình và chỉ đạo đổi mới công tác nghiệp vụ an ninh. Nhiều kết quả nghiên cứu của trường đã cung cấp luận cứ khoa học để kiến nghị với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ ANQG, hoặc được sử dụng vào thực tiễn chiến đấu của ngành công an.

Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng luôn được triển khai mạnh mẽ và thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật Vifotec do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; thi chuyên đề lý luận chính trị xã hội; thi Ô-lim-pích các môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Ô-lim-pích toán tin, nhiều lượt sinh viên Học viện đã đoạt giải cao, giải đặc biệt cấp ngành, cấp nhà nước và quốc tế.

 

Bạn quan tâm đến thông tin tuyển sinh Học Viện An Ninh Nhân Dân:

>> Điểm chuẩn học Viện An Ninh Nhân Dân

>> Tỉ lệ chọi học Viện An Ninh Nhân Dân

Kenhtuyensinh

Theo: Học viện An Ninh Nhân Dân