1. Giới thiệu học bổng

Đại học Oulu là một trong những trường đại học lớn nhất ở Phần Lan, nằm ở thành phố Oulu. Được thành lập vào ngày 8 tháng 7 năm 1958, cho đến nay, trường có khoảng 16.000 sinh viên và 3.000 nhân viên.
Học bổng thạc sĩ đại học Oulu, Phần Lan 2018 - Ảnh 1

 


- Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình thạc sĩ.

- Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.

- Học bổng Giải thưởng: 4000eur mỗi

- Số học bổng: 7

- Học bổng có thể được học ở Phần Lan

2. Điều kiện

 Học bổng thạc sĩ đại học Oulu, Phần Lan 2018 - Ảnh 2 

  • Sinh viên bằng Thạc sỹ Quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn.
  • Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.
  • Yêu cầu nhập học đại học
  • Yêu cầu đầu vào: Thành công học tập; Tích lũy tín dụng và trung bình điểm. Người nộp đơn phải đạt được ít nhất 55 ECTS trong năm học đầu tiên của mình (năm đầu tiên của các nghiên cứu chính) tại Đại học Oulu.
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Những người nộp đơn có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.
Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn là ngày 18 tháng 9 năm 2017.
Xem chi tiết tại đây.

 

Theo duhoc.online