Đại học New South Wales mời các ứng viên cho học bổng nghiên cứu sau đại học. Học bổng được mở cho cả hai ứng viên quốc tế và Úc.

Giới thiệu học bổng

Đại học New South Wales là một trường đại học nghiên cứu công ở Úc nằm ở ngoại ô Kensington ở Sydney.
Học bổng nghiên cứu Sau đại học tại Úc, Đại học New South Wales 2018 - Ảnh 1

 


Tất cả các đương đơn, cho dù là trong nước hay quốc tế, cho bất kỳ chương trình của UNSW nào được cung cấp ở Úc hoặc ở nước ngoài, đều phải cung cấp bằng chứng cho thấy khả năng tiếng Anh của họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho việc nhập học.

 

  • Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình sau đại học.
  • Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.
  • Học bổng: Học bổng cung cấp hàng loạt các phúc lợi như trợ cấp hàng năm, trợ cấp sinh hoạt và bảo hiểm các khoản phí học phí, cũng như tài trợ và bổ sung cho du lịch.
  • Học bổng có thể được học ở  Úc

 

Điều kiện: Nếu bạn đang nộp đơn xin học bổng của UNSW, học bổng chỉ dành cho những người có bằng cử nhân bốn năm với Học bổng danh dự loại 1 của một cơ sở giáo dục Úc hoặc bằng cấp / kinh nghiệm nghiên cứu tương đương. Văn bằng này phải nằm trong một lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Làm rõ thêm về kinh nghiệm tương đương có thể tìm thấy ở Hướng dẫn Học bổng của UNSW (xem Tài liệu liên quan).

Quốc tịch: Học bổng dành cho cả người nước ngoài và người nước ngoài.

Yêu cầu nhập học đại học
Học bổng nghiên cứu Sau đại học tại Úc, Đại học New South Wales 2018 - Ảnh 2 

  • Yêu cầu đầu vào: Tất cả các đương đơn, cho dù trong nước hay quốc tế, để nhập học vào bất kỳ chương trình của UNSW nào được cung cấp ở Úc hoặc ở nước ngoài, phải cung cấp bằng chứng cho thấy khả năng Anh ngữ của họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho việc nhập học.
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu về Ngôn ngữ Anh: Tất cả các đương đơn, cho dù là trong nước hay quốc tế, để nhập học vào bất cứ chương trình nào của UNSW, được cung cấp ở Úc hoặc ở nước ngoài, phải cung cấp bằng chứng về khả năng Anh Ngữ của họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho việc nhập học.
  • Cách Nộp đơn: Sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng của UNSW trong suốt thời gian nhập học. Tất cả các đương đơn phải nộp đơn trực tuyến .
  • Mẫu đăng ký

 

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 18 tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo duhoc.online