Năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp bao gồm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lí do khiến việc dạy học 2 buổi/ ngày chưa đạt hiệu quả ở bậc tiểu học

Hà Nội: Chật vật sĩ số lớp 1 với 60 học sinh/lớp

Đưa ra giải pháp

Trong đó, triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng mới sau khi Bộ GD&ĐT ban hành. Quản lý và sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, gắn với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Đồng Tháp đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp

Trong việc rà soát, sắp xếp biên chế giải quyết các trường hợp nhà giáo và cán bộ quản lý dôi dư trên quan điểm “thấu tình, đạt lý”, vừa đảm bảo thực hiện đúng quy định, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của cá nhân nhà giáo và cán bộ quản lý được sắp xếp.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể về đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo các mục tiêu của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, gắn với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ.

Triển khai thực hiện

Thực hiện việc thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định.

Đồng Tháp đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đội ngũ đang công tác tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; Rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục báo cáo về Bộ.

Theo Giáo dục và Thời đại - Kênh Tuyển Sinh

Hà Tĩnh: Nhiều trẻ không được nhập học do thiếu giáo viên

Hàng nghìn học sinh ở Nghệ An không thể tựu trường do lũ