Cả nước có gần 24 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học 2018 - 2019, tăng hơn 1 triệu so với năm học 2017 - 2018. Đây là năm có tính chất bản lề trong lộ trình giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 4/11/2013) với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 4/5 sao chuẩn đại học quốc tế

Sở GD&ĐT Hà Nội nhanh chóng xử lí vụ việc trường tiểu học Sơn Đồng "lạm thu"

Quy mô học sinh năm học 2018 - 2019

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với quy mô gần 24 triệu học sinh

Một số nội dung quan trọng của Nghị quyết 29-NQ/TW

Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các cơ sở giáo dục phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng sau:

  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước với công tác đổi mới.
  • Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục - đào tạo.
  • Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
  • Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở.
  • Đổi mới căn bản công tác quản lý.
  • Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
  • Đổi mới chính sách, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục - đào tạo.
  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ.
  • Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Theo Hà Nội mới - Kênh Tuyển Sinh

Tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019

Thu phí đầu năm của trường tiểu học hơn 7 triệu đồng khiến nhiều phụ huynh bức xúc