Điểm xét tuyển năm 2015 của các trường khối quân đội

Ngày 31-7, các trường quân đội đã công bố điều kiện nhận hồ sơ vào trường.
Điều kiện xét tuyển các trường quân đội
Thí sinh dự thi vào Trường Sĩ quan chính trị - Ảnh: Hà Thu

Theo quy định, khối các trường quân đội đều quy định chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã qua sơ tuyển và nộp hồ sơ sơ tuyển về trường và đã được các trường này gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào trường.

1. Học viện Quân y đưa ra mức điểm xét tuyển hệ quân sự lấy từ mức tối thiểu 15 điểm trở lên, còn hệ dân sự vốn thường có điểm chuẩn thấp hơn hệ quân sự lại chỉ nhận hồ sơ thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc kỹ vì điểm chuẩn vào trường mọi năm rất cao, nên mức điểm xét tuyển ban đầu không có ý nghĩa nhiều với điểm chuẩn trúng tuyển cuối cùng. Học viện xác định chỉ tiêu xét tuyển theo tổ hợp các môn toán, lý, hóa bằng 1/4 tổng chỉ tiêu, theo tổ hợp các môn toán, hóa, sinh bằng 3/4 chỉ tiêu.

Điểm tuyển được xác định theo đối tượng nam, nữ trong từng tổ hợp môn xét tuyển và theo hai miền Nam - Bắc, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp toán, lý, hóa thì thí sinh có điểm toán cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp toán, hóa, sinh có điểm sinh học cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau thì xét đến tiêu chí 2 như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

2. Học viện Biên phòng đã quyết định đặt ra mức ngưỡng điểm xét tuyển cho thí sinh sinh có nguyện vọng học ĐH hệ quân sự của học viện là 17 điểm trở lên với tổ hợp xét tuyển duy nhất là văn, sử, địa. Năm 2015, học viện có 255 chỉ tiêu đào tạo ĐH hệ quân sự với ngành biên phòng (mã ngành: D860206). Học viện tuyển thí sinh nam trong cả nước.

Học viện tuyển 55% có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra), thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam được xác định theo từng quân khu, dự kiến như sau: Quân khu 4 (gồm hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) = 04%, Quân khu 5 = 11%, Quân khu 7 = 14%, Quân khu 9 = 16%, dao động không quá 3% ở từng miền (hoặc quân khu) lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Căn cứ vào kết quả đăng ký xét tuyển và mức phân bố điểm của thí sinh đăng ký tuyển, hội đồng tuyển sinh học viện sẽ quyết định mức điểm tuyển và tỉ lệ giữa các quân khu (phía Nam), vùng tuyển (Nam - Bắc).

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển (văn, sử, địa) trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

3. Học viện Khoa học quân sự quy định mức điểm nhận hồ sơ theo ngành đào tạo. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ với ngành trinh sát kỹ thuật là 18 điểm với cả hai tổ hợp toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh. Các ngành ngôn ngữ Anh, Nga, Trung Quốc và quan hệ quốc tế có mức điểm nhận hồ sơ với nữ là 26 điểm, nam 24 điểm (điểm thi đã nhân hệ số 2 đối với môn ngoại ngữ và tổng ba môn xét tuyển chưa nhân hệ số phải từ 15,0 điểm trở lên).

Học viện thực hiện một điểm tuyển chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; xác định điểm tuyển riêng với đối tượng thí sinh khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú. Điểm tuyển riêng được xác định: Ngành trinh sát kỹ thuật: theo tổ hợp môn xét tuyển và theo hai miền Nam - Bắc; các ngành ngôn ngữ và quan hệ quốc tế: theo đối tượng nam, nữ; ngành đào tạo và theo hai miền Nam - Bắc.

Điểm tuyển lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng có điểm thi môn thi chính (môn ngoại ngữ) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

4. Trường Sĩ quan lục quân 1 nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên với tổ hợp  môn xét tuyển.

Trường quy định nếu xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi toán, lý, hóa thí sinh có điểm thi môn toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: văn, sử, địa thí sinh có điểm thi môn văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Hậu cần quy định mức điểm nhận hồ sơ hệ quân sự với thí sinh miền Bắc từ 20 điểm trở lên và thí sinh miền Nam từ 17 điểm trở lên. Điểm tuyển được xác định theo hai miền Nam - Bắc (tỉ lệ phía Nam tối thiểu là 25%), lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

5. Học viện Phòng không không quân quy định mức điểm nhận hồ sơ của tổ hợp môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Học viện Hậu cần.

6. Học viện Khoa học quân sự quy định mức điểm nhận hồ sơ theo ngành đào tạo. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ với ngành trinh sát kỹ thuật là 18 điểm với cả hai tổ hợp toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh. Các ngành ngôn ngữ Anh, Nga, Trung Quốc và quan hệ quốc tế có mức điểm nhận hồ sơ với nữ là 26 điểm, nam 24 điểm (điểm thi đã nhân hệ số 2 đối với môn ngoại ngữ và tổng ba môn xét tuyển chưa nhân hệ số phải từ 15,0 điểm trở lên).

Học viện thực hiện một điểm tuyển chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; xác định điểm tuyển riêng với đối tượng thí sinh khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú. Điểm tuyển riêng được xác định: Ngành trinh sát kỹ thuật: theo tổ hợp môn xét tuyển và theo hai miền Nam - Bắc; các ngành ngôn ngữ và quan hệ quốc tế: theo đối tượng nam, nữ; ngành đào tạo và theo hai miền Nam - Bắc.

Điểm tuyển lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng có điểm thi môn thi chính (môn ngoại ngữ) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

7. Học viện Hải quân quy định mức điểm nhận hồ sơ của tổ hợp môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Học viện Hậu cần.

8. Trường Sĩ quan phòng hóa quy định mức điểm nhận hồ sơ của tổ hợp môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên với tổ hợp môn toán, lý, hóa.

Điểm tuyển của trường được xác định theo hai miền Bắc - Nam, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển trong năm học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của ba môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì chủ tịch hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

9. Trường Sĩ quan lục quân 2 quy định mức điểm nhận hồ sơ của tổ hợp môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên.

Trường Sĩ quan lục quân 2 thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; xác định điểm chuẩn đến từng quân khu phía Nam, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu; dao động cho phép không quá 3% ở từng quân khu. Quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Trường Sĩ quan lục quân 1.

10. Trường Sĩ quan pháo binh nhận hồ sơ thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên ở tổ hợp môn toán, lý, hóa. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Học viện Hậu cần.

11. Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự Vinhempich (Trường ĐH Trần Đại Nghĩa) quy định mức điểm nhận hồ sơ của tổ hợp môn xét tuyển tối thiểu là 15 điểm.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Học viện Hậu cần.

12. Trường Sĩ quan đặc công quy định mức điểm nhận hồ sơ của tổ hợp môn xét tuyển tối thiểu là 15 điểm.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Học viện Hậu cần.

13. Trường Sĩ quan tăng thiết giáp lấy mức điểm xét tuyển với thí sinh dự thi THPT quốc gia đạt 15 điểm trở lên với tổ hợp ba môn xét tuyển toán, lý, hóa.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ tương tự như Học viện Hậu cần.

14. Trường Sĩ quan Thông tin: Mức điểm nhận hồ sơ hệ đào tạo quân sự: Từ 15,00 điểm trở lên (tổng cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

Mức điểm nhận hồ sơ hệ đào tạo dân sự:

- Từ 15,00 điểm trở lên (tổng cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) đối với hệ Đại học.

- Từ 12,00 điểm trở lên (tổng cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) đối với hệ Cao đẳng.

15. . Trường Sĩ quan Không quân: Mức điểm nhận hồ sơ:

Đại học quân sự:

- Chuyên ngành Phi công quân sự, Sĩ quan Dù:

+ Miền Bắc:  15 điểm.

+ Miền Nam: 15 điểm.

Cao đẳng kỹ thuật hàng không:

+ Miền Bắc:  14 điểm.

+ Miền Nam: 12 điểm.

16. Trường Sĩ quan Công binh (Trường Đại học Ngô Quyền): Mức điểm nhận hồ sơ hệ đào tạo quân sự và dân sự:

- Miền Bắc: 15.0 điểm.

- Miền Nam: 15.0 điểm.

17. Trường Sĩ quan Chính trị (ĐH Chính trị): Mức điểm nhận hồ sơ hệ đào tạo quân sự:

Miền Bắc: Tổ hợp Toán, Lý, Hóa từ 21 điểm trở lên; tổ hợp Văn, Sử, Địa từ 19 điểm trở lên.

- Miền Nam: Tổ hợp Toán, Lý, Hóa từ 17 điểm trở lên; tổ hợp Văn, Sử, Địa từ 16 điểm trở lên.

Mức điểm nhận hồ sơ hệ đào tạo dân sự (Giáo dục quốc phòng và an ninh): Không được thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2015 do Bộ GD-ĐT quy định.

18. Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng: Mức điểm nhận hồ sơ: Được tính theo biểu dưới, điểm trong biểu là điểm chưa nhân hệ số và áp dụng với tất cả các ngành đào tạo.

19. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô đào tạo hệ dân sự: Trường có 2 phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả kỳ thi THPT thông quốc gia (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành), gồm 2 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí 2: Điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào trở lên tương ứng với môn thi, khối thi do Bộ GD-ĐT công bố.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học bạ THPT (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành), theo đề án tuyển sinh của trường, gồm 2 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí 2: Điểm xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung 3 năm học THPT cộng với điểm ưu tiên; điểm trung bình chung của mỗi năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ 5,5 trở lên.

20. Học viện Hậu cần:

Tổ hợp môn xét tuyển là Toán, Lý, Hóa. Mức điểm nhận hồ sơ đối với hệ quân sự là:

Miền Bắc: Từ 20,00 điểm trở lên

Miền Nam: Từ 17,00 điểm trở lên

Đối với hệ dân sự: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ theo Quy định của Bộ GD-ĐT về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2015.

Điểm xét tuyển 2015 của một số trường Công an

Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Quý Khoát - phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết như vậy và lưu ý đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, không phải điểm chuẩn trúng tuyển của hệ dân sự.

Riêng hệ công an, thí sinh đã qua sơ tuyển tại công an địa phương và đã đăng ký nguyện vọng vào Học viện từ khi sơ tuyển sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định - trong đó có giấy chứng nhận kết quả thi - về công an nơi thí sinh sơ tuyển và công an tỉnh sẽ gửi về học viện để xét tuyển.

Với hệ công an, học viện sẽ tuyển những thí sinh đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT theo phương thức xét tuyển theo điểm thi từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Những trường hợp thí sinh không trúng tuyển hệ ĐH, trường sẽ chuyển hồ sơ để xét tuyển hệ CĐ và trung cấp an ninh. Những thí sinh không trúng tuyển vào trường cũng có thể đăng ký xét tuyển sang các trường dân sự nếu có nguyện vọng và bảo đảm các điều kiện xét tuyển của các trường đó.

Ông Khoát cho biết năm nay học viện có đến 13.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường từ khi sơ tuyển, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của học viện chỉ là 1.000.

Trong khi đó, ông Trần Hồng Quang - trưởng phòng đào tạo Học viện cảnh sát nhân dân - cho biết học viện sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ dân sự với thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên ở các tổ hợp môn xét tuyển đã công bố.

Riêng với hệ công an, trường cũng sẽ xét điểm trúng tuyển dựa trên số thí sinh đã qua sơ tuyển, đã đăng ký xét tuyển vào trường từ trước và có mức điểm đạt từ 15 điểm trở lên với các tổ hợp xét tuyển.

Với hệ công an, trường sẽ tuyển thí sinh trúng tuyển từ thí sinh đạt điểm cao xuống điểm thấp cho đến hết chỉ tiêu. Ông Quang cho biết năm 2015 thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến

Theo hướng dẫn của học viện, trước khi nộp giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi cho công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang thisinh.hvcsnd.edu.vn.

Tại Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, hệ dân sự cũng lấy mức điểm ngưỡng xét tuyển từ 15 điểm và xét tuyển từ thí sinh điểm cao xuống điểm thấp cho đến hết chỉ tiêu. Với hệ ĐH, trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã qua sơ tuyển từ hệ thống công an các tỉnh.
Các trường trung cấp, hệ trung cấp công an nhân dân vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2014, với số điểm rất cao, có những khối tuyển sinh điểm chuẩn đạt tới 27 điểm.


Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Điểm xét tuyển năm 2015 của các trường khối quân đội, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2015, điểm sàn 2015, điểm xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017