Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2018, thông tin điểm sàn các ngành nghề đào tạo chi tiết bên dưới.

STT Ngành Tổ hợp môn Điểm sàn
1 Sư phạm Toán A00 A16 B00 D90
Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định năm 2018
2 Sư phạm Vật lý A00 A16 B00 D90
3 Sư phạm Hóa học A00 A16 B00 D90
4 Sư phạm Sinh học A00 A16 B00 D90
5 Sư phạm Ngữ văn C00 D01 D78  
6 Sư phạm Lịch sử C00 D01 D78  
7 Quản trị trường học A00 C00 C15 D01 15.25

Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy

Điện thoại: (024) 7301 7123

Email: education@vnu.edu.vn

Kênh tuyển sinh tổng hợp