Ngày 7/8, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 186 bậc trong Bảng xếp hạng Webometrics - Ảnh 1

Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng như thế nào?

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, trong kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ở trong nhóm 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 758.

Trong kỳ xếp hạng tháng 8/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 186 bậc so với lần xếp hạng tháng 1/2022, vị trí 183 châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 1/2021. Cụ thể, tiêu chí mức độ ảnh hưởng có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí sự xuất sắc có trọng số 40% và tiêu chí độ mở học thuật có trọng số 10%.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, sự gia tăng vượt bậc của tiêu chí Mức độ ảnh hưởng – từ vị trí xếp hạng 1316 ở tháng 1/2022 lên hạng 656 ở tháng 8/2022 – đã cho thấy sự gia tăng phạm vi ảnh hưởng của hệ thống tài nguyên số trực tuyến và website Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn đang tác động mạnh tới toàn xã hội.

Trong bảng xếp hạng, sau Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội...

Biến động điểm chuẩn ngành Logistics 5 năm qua

TOP những trường đại học có kiến trúc độc đáo nhất thế giới

Theo VTV