Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai công bố điểm chuẩn năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

> ĐH Khánh Hòa công bố điểm chuẩn 2018

> Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở phía Nam công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 13.5
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 13.5
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 13.5
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 13.5

 

Kênh tuyển sinh tổng hợp

> ĐH Công Nghiệp Việt Hung công bố điểm chuẩn 2018

> Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên 2018