Sự kiện: ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - DIEM THI DAI HOC

Điểm chuẩn của Học viện ngoại giao từ 2007-2010 không biến động lớn, từ 18 - 28 điểm, tùy vào ngành, khối khác nhau. Từ năm 2008, trường tuyển sinh thêm khối A ngoài khối truyền thống của trường là khối D.

Điểm chuẩn chi tiết năm 2007 như sau:

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2007

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

20,5

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

19,5

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

21

751

Tiếng Anh

D1

26,5

753

Tiếng Pháp

D3

25

Điểm chuẩn năm 2008 như sau

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2008

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

21,0

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

22,0

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

20,0

751

Tiếng Anh

D1

25,5

753

Tiếng Pháp

D3

28,0

501

Luật quốc tế

D1

19,0

401

Kinh tế quốc tế

A

21,5

Điểm chuẩn 2009 như sau:

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2009

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

21,5

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

18,5

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

18,0

751

Tiếng Anh

D1

27,0

753

Tiếng Pháp

D3

25,5

501

Luật quốc tế

D1

20,0

D3

18.5

401

Kinh tế quốc tế

A

21,5

Điểm chuẩn năm 2010 như sau:

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2010

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

21,0

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

19,0

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

20,0

751

Tiếng Anh

D1

25,0

753

Tiếng Pháp

D3

25,0

501

Luật quốc tế

D1

19,0

D3

19,0

401

Kinh tế quốc tế

A

21,5

705

Truyền thông quốc tế

D1

19,0

 

Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

 

Những chủ đề đang được quan tâm:

DIEM THI DIEM THI DAI HOC 2012 DIEM THI DAI HOC XEM DIEM THI

DIEM CHUAN DIEM CHUAN DAI HOC DIEM CHUAN DAI HOC 2012

TUYEN SINH TUYỂN SINH CHI TIEU TUYEN SINH 2012

Kênh Tuyển Sinh

 

TUYEN SINH 2012 DIEM THI DAI HOC DIEM CHUAN DAI HOC

Tại Kênh Tuyển Sinh: bạn có thể theo dõi những tin tức mới nhất về các chủ đề:

Diem thi dai hoc - Diem thi dai hoc 2012 - diem thi tuyen sinh

diem chuan - diem chuan dai hoc - diem chuan 2012

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh