Trong đợt 1, điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển của học bạ lớp 12 của trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2020 từ 18 điểm trở lên; Điểm trúng tuyển của phương thức xét theo 3 học kỳ từ 54 điểm trở lên; Điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển bằng điểm tổng 5 học kỳ là từ 90 điểm trở lên.

Thông tin cụ thể như sau:  (Mã trường: NTU)

Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển
Kiến trúc 7580101 18 điểm
Thiết kế đồ họa 7210403 18 điểm
Thiết kế nội thất 7580108 18 điểm
Tài chính Ngân hàng 7340201 18 điểm
Quản trị kinh doanh 7340101 18 điểm
Quan hệ công chúng 7320108 18 điểm
Kế toán 7340301 18 điểm
Kỹ thuật môi trường 7520320 18 điểm
(Công nghệ) Kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 18 điểm
Ngôn ngữ Nhật 7220209 18 điểm
Công nghệ thông tin 7480201 18 điểm

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2020 NHANH NHẤT TẠI ĐÂY