Đại học Kinh tế TPHCM thông báo điểm xét tuyển ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là 73 điểm (phương thức 2) và 75 điểm (phương thức 3).

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức 2 (Xét tuyển học sinh Giỏi) và Phương thức 3 (Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn) - Đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao

Tên ngành

Điểm trúng tuyển Phương thức 2

Điểm trúng tuyển Phương thức 3

Ngành Kinh tế

47.00

56.00

Ngành Quản trị kinh doanh

48.00

59.00

Ngành Kinh doanh quốc tế

64.00

69.00

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

73.00

75.00

Ngành Kinh doanh thương mại

54.00

60.00

Ngành Marketing

59.00

65.00

Ngành Tài chính – Ngân hàng

45.00

53.00

Ngành Bảo hiểm

43.00

45.00

Ngành Tài chính quốc tế

60.00

61.00

Ngành Kế toán

44.00

53.00

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

48.00

54.00

Ngành Quản trị khách sạn

48.00

56.00

Ngành Toán kinh tế

42.00

45.00

Ngành Thống kê kinh tế

43.00

45.00

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

46.00

55.00

Ngành Khoa học dữ liệu

52.00

56.00

Ngành Kỹ thuật phần mềm

52.00

58.00

Ngành Ngôn ngữ Anh

51.00

57.00

Ngành Luật

45.00

55.00

Ngành Quản lý công

43.00

47.00

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

43.00

52.00

2. Chương trình Cử nhân tài năng

Ngành

Điểm trúng tuyển

Phương thức 2

Điểm trúng tuyển

Phương thức 3

Quản trị kinh doanh

50.00

50.00

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2020 NHANH NHẤT TẠI ĐÂY