Đại học Xây dựng Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn cho 23 nhóm ngành đào tạo. Điểm chuẩn tính trên thang điểm 30, và dao động từ 16 đến 24,25.

Trường lấy ngưỡng điểm đầu vào là 18 điểm. Trong đó, ngành cao điểm nhất là Công nghệ thông tin với 24,25 điểm. Thấp nhất là 16 điểm với các ngành như: Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí, Cơ giới khóa xây dựng, Kỹ thuật cơ điện.

Một số khối ngành lấy điểm phải làm bài thi Năng khiếu như: Kiến trúc nội thất với 22,5 điểm; Kiến trúc với 21,75 điểm...

Theo Kênh 14