Điểm chuẩn của ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế của Đại học Tôn Đức Thắng lấy điểm chuẩn cao nhất 35,25 (thang điểm 40).

Điểm chuẩn là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

So với năm ngoái, điểm chuẩn của đại học này tăng 0,5-1 điểm mỗi ngành.

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 5

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 6

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 7

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 8

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 9

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 10

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 11

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 12

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 - Ảnh 13

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển 6.580 chỉ tiêu ở 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình hai năm đầu ở cơ sở và 13 ngành chương trình du học luân chuyển campus.

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2020 TẠI ĐÂY.

Theo VnExpress