Điểm chuẩn của trường Đại học Thương mại năm 2020 khá cao, dao động từ 24 - 26,7 điểm.

Trường Đại học Thương mại đã chính thức công bố điểm chuẩn cho 26 nhóm ngành, trong đó ngành cao điểm nhất là ngành Marketing Thương mại với 26,7 điểm. Theo sau là ngành Kinh tế Quốc tế với 26,3 điểm.

Tất cả các ngành đều yêu cầu trên 24 điểm. Trong đó ngành thấp nhất là Tài chính ngân hàng - Thương mại chất lượng cao với 24 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2020: Không ngành nào dưới 24 điểm - Ảnh 1

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2020: Không ngành nào dưới 24 điểm - Ảnh 2

 

XEM THÊM: Tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2020

Theo Kênh 14