Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất tại cơ sở Hà Nội là 28,25 (ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật, khối A00). Điểm thấp nhất là 24,25, ngành Ngôn ngữ Pháp.
Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 18,75 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.
Cơ sở TP.HCM lấy điểm chuẩn 28,25 cho tổ hợp A00. Các tổ hợp còn lại lấy điểm chuẩn là 27,25.
Điểm chuẩn và tiêu chí phụ cụ thể từng ngành như sau:

1. Điểm chuẩn Đại học ngoại thương cơ sở Hà Nội

điểm chuẩn đại học ngoại thương

điểm chuẩn đại học ngoại thương

2. Điểm chuẩn Đại học ngoại thương cơ sở Quảng Ninh và Hồ Chí Minh


điểm chuẩn đại học ngoại thương
 

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu mã xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) theo thứ tự lần lượt như sau:
- Tổng điểm ba môn không làm tròn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số);
- Điểm môn Toán;
- Thứ tự nguyện vọng của thí sinh (Ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn).

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của trường từ 12h ngày 31/07/2017 và các kênh thông tin khác theo quy định.