Điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020

Đại học Giao thông Vận tải lấy điểm trúng tuyển từ 16,05 đến 25, trong đó ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy cao nhất.

Điểm chuẩn cụ thể theo từng tổ hợp cùng các tiêu chí phụ như sau:

Đại học Giao thông vận tải cơ sở Hà Nội:

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 2

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 3

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 4

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 5

Đại học Giao thông vận tải cơ sở Hồ Chí Minh:

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 6

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 7

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020 - Ảnh 8

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2020 TẠI ĐÂY.

Theo VnExpress.