Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn đại học 2018 đối với các thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM và ngoài TP.HCM. Trong đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt với 22,5 điểm.

Đại học Hàng hải công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2018

Điểm chuẩn đại học 2018 các ngành thuộc Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học 2018 của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn đại học 2018 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điểm chuẩn Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam năm 2018