Đại học Huế lấy điểm chuẩn 14-27,55 cho 153 nhóm, ngành của 13 trường, khoa thành viên, Y khoa có đầu vào cao nhất.

Theo công bố hôm 4/10, Đại hoc Y dược là trường thành viên có đầu vào cao nhất với mức điểm 17,15-27,55. Đại học Khoa học, Kinh tế, Ngoại ngữ, Nông Lâm và Sư phạm lấy từ 15 đến 20, cao hơn năm trước 1-2 điểm. Trong khi đó, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị vẫn có điểm chuẩn thấp nhất, chỉ từ 14.

Điểm chuẩn của các ngành thuộc 13 trường, khoa thành viên như sau:

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 2

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 3

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 4

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 5

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 6

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 7

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 8

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 9

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 10

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 11

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 12

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 13

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 14

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 15

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 16

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 17

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 18

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 19

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 20

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 21

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 22

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 23

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 24

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 25

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 26

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 27

Điểm chuẩn 13 trường, khoa thuộc Đại học Huế năm 2020 - Ảnh 28

Năm 2020, Đại học Huế tuyển hơn 14.000 sinh viên vào các trường thành viên, khoa. Trước đó, 2.500 thí sinh đã trúng tuyển vào Đại học Huế theo hình thức xét tuyển học bạ.

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2020 TẠI ĐÂY.

Theo VnExpress