Ngày 05/08, ĐH Y Dược TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn 2018, được biết điểm chuẩn của trường trong khoảng từ 18 - 24,95 điểm.

ĐH Công Đoàn công bố điểm chuẩn 2018

Đại học Đồng Tháp công bố điểm chuẩn đại học 2018

Trong năm, trường ĐH Y Dược TPHCM lấy điểm khá cao so với mặt bằng chung, ngành Y khoa lấy 24.95 điểm, ngành thấp nhất là Y tế công cộng lấy 18 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu (a) Điểm trúng tuyển (b) Tổng số TS trúng tuyển
1 7720101 Y khoa 392 24.95 393
2 7720110 Y học dự phòng 114 19 128
3 7720115 Y học cổ truyền 143 20.95 171
4 7720201 Dược học 444 22.3 488
5 7720301 Điều dưỡng 146 20.15 160
6 7720401 Dinh dưỡng 58 20.25 79
7 7720501 Răng - Hàm - Mặt 98 24.45 104
8 7720502 Kỹ thuật phục hình răng 38 21.25 41
9 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 115 21.5 129
10 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 78 20.25 84
11 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 78 19.75 88
12 7720701 Y tế công cộng 75 18 76
13 7720301 02 Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh 118 19 133
14 7720301_03 Điều duỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 98 20 121
    Tỏng cộng     2195

 

Đại học Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học chính thức năm 2018

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp