ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

(Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment)
Thành lập năm: 2011
Địa chỉ:236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí

Học phí năm học 2016- 2017:

Bậc đại học

- Hệ chính quy đại học có mức học phí dự kiến là 5,5 triệu/ năm (10 tháng) đối với các ngành kinh tế, tài nguyên…

- Các ngành còn lại có mức cao hơn, dự kiến là 6,5 triệu/ năm

Bậc Cao đẳng

- Hệ chính quy của các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế tài nguyên là 4,4 triệu/ năm

- Các ngành khác dự kiến: 6,5 triệu/ năm

Học phí năm học 2017- 2018: