ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

(Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment)
Thành lập năm: 2011
Địa chỉ:236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (tiếng anh: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment) là trường đại học đa ngành có thương hiệu về đào tạo nhóm ngành quản lý, trắc địa và tài nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và được giám sát về chất lượng đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (tiếng anh: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment) là trường đại học đa ngành có thương hiệu về đào tạo nhóm ngành quản lý, trắc địa và tài nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và được giám sát về chất lượng đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.