Sự kiện: Liên kết đào tạo quốc tế

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình hợp tác đào tạo "Cao đẳng Kinh doanh- chuyên ngành Tài chính" của Trường Đại học Hoa Sen và Trường Cao đẳng Manchester được thiết kế giúp sinh viên tích lũy kiến thức chuyên sâu về tài chính trong môi trường kinh doanh quốc tế. Sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường học tập theo chuẩn quốc tế và có nhiều cơ hội du học tại Vương quốc Anh.

Đây là chương trình đã được giảng dạy nhiều năm tại trường Cao đẳng Manchester (Vương quốc Anh) và nhiều nước trên thế giới. Tại trường Đại học Hoa Sen chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo công nghệ đào tạo của trường Cao đẳng Manchester và kiểm định chất lượng theo chuẩn của tổ chức Edexcel (Hội đồng khảo thí Vương quốc Anh, tổ chức quản lý chương trình và văn bằng Anh quốc cho giáo dục hàn lâm và dạy nghề). Các giảng viên của trường Cao đẳng Manchester sẽ qua Việt Nam để tham gia giảng dạy từ 25% đến 50% chương trình học.

 

dai hoc hoa sen

Lộ trình đào tạo Chương trình Cao đẳng kinh doanh chuyên ngành tài chính ĐH Hoa Sen

 

Chương trình được chia thành ba giai đoạn chính gồm các học phần Kỹ năng, Cơ sở và Chuyên ngành. Ở hai giai đoạn đầu, sinh viên được trang bị những kiến thức tiếng Anh và kinh doanh nền tảng để chuẩn bị cho giai đoạn chuyên ngành. Đồng thời sinh viên được đào tạo về những kỹ năng và phương pháp học đại học như: thuyết trình, làm việc nhóm, tự học, tư duy logic…

Bước vào giai đoạn Chuyên ngành (năm 2, năm 3) sinh viên sẽ học theo chương trình và đề cương chuẩn, triển khai trên toàn thế giới của tổ chức Edexcel. Trong giai đoạn này sinh viên có thể chọn chuyển tiếp sang du học tại trường Cao đẳng Manchester (Vương Quốc Anh).

Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng "Cao đẳng Kinh doanh,- chuyên ngành Tài chính" – Văn bằng của tổ chức quốc tế Edexcel, một trong những tổ chức đứng đầu của Vương quốc Anh về thẩm định và cấp bằng. Vì vậy, văn bằng này được công nhận bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế giúp sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại những công ty, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong ngành kinh doanh và tài chính.

Với văn bằng này sinh viên có thể học hoàn chỉnh đại học tại trường Đại học Hoa Sen và các trường Đại học khác. Sinh viên cũng có thể liên thông chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế (Đại học Hoa Sen hợp tác với Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne) hoặc học du học năm cuối tại nhiều trường Đại học của Anh, Úc, New Zealand,Canada, HongKong,… để hoàn thành chương trình đại học trong một năm và nhận bằng Cử nhân đại học.


Đặc điểm chương trình

- Chỉ xét tuyển, không thi đầu vào

- Tính định hướng nghề cụ thể, nội dung đào tạo được cập nhật phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thực tế của xã hội và được nhiều Hội đồng, Hiệp hội nghề tại Anh công nhận

- 100% ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh

- Nhiều cơ hội du học từ năm thứ hai

- Phương pháp tiếp cận kiến thức theo một chu kỳ có tính thực nghiệm cao, phát triển lý thuyết dựa trên thực tiễn.

- Tối đa hoá khả năng ứng dụng kiến thức của người học, đưa công nghệ và những thành tựu khoa học cập nhật nhất vào giảng dạy.

- Văn bằng tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành Tài chính - đang là một trong những nghề có thu nhập cao, khả năng thăng tiến và vị trí quan trọng trong xã hội. Tạo nhiều cơ hội làm việc trong ngành kinh doanh và tài chính tại những doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.


Chương trình ngoại khóa và hướng phát triển

- Sinh viên chương trình được công nhận là sinh viên quốc tế của Đại học Hoa Sen và Cao đẳng Manchester.

- Sinh viên được hưởng mọi quyền lợi của Đại hoc Hoa Sen và Cao đẳng Manchester: tham khảo và sử dụng miễn phí thư viện Hoa Sen, thư viện Manchester trực tuyến trong suốt quá trình học,...

- Sinh viên được tham gia câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Hoa Sen ( International Business Club – IBClub), có nhiều cơ hội tạo dựng mối quan hệ với bạn bè Sinh viên trong và ngoài nước, các đối tác Quốc tế, trao đổi tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm học tập, và làm việc tại môi trường Quốc tế.

QUI CHẾ ĐÀO TẠO:

Giai đoạn 1: Kỹ năng (Dành cho các bạn chưa đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5)
Khối lượng kiến thức của chương trình 375 giờ
- Anh văn căn bản, kỹ năng thuyết trình : 120 giờ
- Anh văn nâng cao 1, kỹ năng làm tiểu luận: 120 giờ
- Anh văn nâng cao 2, phương pháp nghiên cứu đề tài: 120 giờ
- Tin học văn phòng (*) 15 giờ
(*) Những sinh viên theo học Giai đoạn 1 sẽ được miễn học môn này trong giai đoạn 2

Giai đoạn 2: Kiến thức cơ sở
Khối lượng kiến thức của chương trình: 540 giờ

- Tìm hiểu hoạt động kinh doanh: 48 giờ
- Truyền đạt thông tin: 52 giờ
- Nhập môn kế toán: 52 giờ
- Nghiên cứu các hình thức kinh doanh: 48 giờ
- Nhập môn Marketing: 50 giờ
- Quản lí nhân sự trong kinh doanh: 52 giờ
- Tin học văn phòng: 15 giờ
- Anh văn căn bản: 222 giờ

Giai đoạn 3: Kiến thức chuyên ngành
Khối lượng kiến thức của chương trình: 960 giờ

- Marketing 40 giờ
- Quản lí các quyết định tài chính: 40 giờ
- Tổ chức và hành vi: 40 giờ
- Môi trường kinh doanh: 40 giờ
- Nghiên cứu dự án: 40 giờ
- Luật: 40 giờ
- Chiến lược kinh doanh: 40 giờ
- Đưa ra các quyết định kinh doanh: 40 giờ
- Kế toán quản trị: 40 giờ
- Báo cáo tài chính: 40 giờ
- Kiểm toán và hệ thống tài chính: 40 giờ
- Thuế: 40 giờ
- Làm việc với các cấp lãnh đạo: 40 giờ
- Doanh nghiệp Châu Âu: 40 giờ
- Doanh nghiệp qui mô nhỏ: 40 giờ
- Quản trị môi trường: 40 giờ
*Anh văn nâng cao & Tin học văn phòng: 320 giờ

Giai đoạn 4: Lấy bằng Cử nhân Quốc tế
Sinh viên tốt nghiệp loại Khá có thể sang Anh tiếp tục học bằng Cử nhân Đại học (Bachelor) hoặc liên thông lên các chương trình Quốc tế tại Đại học Hoa Sen
- Hoàn chỉnh tại Anh: 01 năm
- Hoàn chỉnh tại Việt Nam:
+ Chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế (Đại học Hoa Sen hợp tác với Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne). Thời gian đào tạo: 01 năm
+ Chương trình liên thông Đại học tại trường Đại học Hoa Sen hoặc các trường Đại học tại Việt Nam.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm

VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:

Giá trị Văn bằng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình có trình độ Cao Đẳng, tổ chức Edexcel cấp bằng “Higher National Diploma in Business (Finance)” được Bộ Giáo dục Anh công nhận và tương đương trình độ Cao đẳng tại Việt Nam

Cơ hội học lấy bằng Cử nhân

- Trong nước: Với văn bằng “Higher National Diploma in Business (Finance)” sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội chọn lựa học tiếp chương trình đại học tại trường Đại học Hoa Sen và các trường Đại học khác tại Việt Nam (Trong hệ thống trường Đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam).

- Quốc tế: Sinh viên tốt nghiệp có thể liên thông chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế - Đại học Hoa Sen hợp tác với Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne - hoặc học du học năm cuối tại nhiều trường Đại học của Anh, Mỹ, Úc để hoàn thành chương trình đại học trong một năm và nhận bằng Cử nhân đại học.

 

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

Trường quốc tế, trường đại học quốc tế, đại học quốc tế,

Đăng ký nhận thêm thông tin trường quốc tế qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh