Vào tối ngày 05/08, ĐH Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 trong 9 trường trực thuộc. Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018

ĐH Kinh Tế TPHCM công bố điểm chuẩn 2018

9 trường ĐH  trực thuộc bao gồm các trường gồm ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum, Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt - Anh, Khoa Y - Dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Đối với trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng điểm cao nhất là 23 điểm ngành Công nghệ thông tin, thấp nhất là các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt,...

ĐH Đà Năng công bố điểm chuẩn 2018 của 9 trường trực thuộc

ĐH Đà Năng công bố điểm chuẩn 2018 của 9 trường trực thuộc

ĐH Đà Năng công bố điểm chuẩn 2018 của 9 trường trực thuộc

ĐH Đà Năng công bố điểm chuẩn 2018 của 9 trường trực thuộc

ĐH Đà Năng công bố điểm chuẩn 2018 của 9 trường trực thuộc

ĐH Đà Năng công bố điểm chuẩn 2018 của 9 trường trực thuộc

 

 

Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Mở TP.HCM công bố mức điểm chuẩn đại học 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp