Sáng ngày 26/6, các thí sinh thi THPT Quốc Gia làm bài trắc nghiệm môn Hóa học thi THPT quốc gia 2018 với thời gian 50 phút. Năm nay, thí sinh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương thức thi trắc nghiệm đối với môn Hóa, bắt đầu từ 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao gồm chương trình lớp 12 và lớp 11, nhưng tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Xem thêm:

>>> Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2018

>>> Gợi ý đáp án các môn trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2018

Đề thi môn Hóa THPT Quốc Gia năm 2018:

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2018

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2018

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2018

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2018

Xem thêm:

>>> Gợi ý đáp án đề thi Vật Lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia

>>> Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc Gia năm 2018 

 

Lê Tuấn Nghĩa - Kênh Tuyển Sinh