Đề án tuyển sinh riêng Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

 Đề án tuyển sinh riêng Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

3.1. Phương thức tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh :

+ Phương thức 1 : Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

+ Phương thức 2 : Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc học THPT, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

3.1.1. Phương thức 1 : Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Năm 2015, phương thức xét tuyển nêu trên chiếm 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Từ năm 2016, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội không sử dụng phương thức xét tuyển này.

a) Ngành đào tạo, tổ hợp 3 môn thi, xét tuyển :

TT

Ngành đào tạo

Mã            ngành

Môn xét tuyển

Môn thi tuyển

M1

M2

M3

1

Hệ đại học :

Giáo dục thể chất

D140206

Toán

Sinh học

Năng khiếu TDTT

2

Hệ cao đẳng :

Giáo dục thể chất

D140206

Toán

Sinh học

Năng khiếu TDTT

b) Tiêu chí xét tuyển :

- Tiêu chí 1 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương.

- Tiêu chí 2 : Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, không bị bệnh tim mạch; đo chiều cao : nam từ 1,65m, nữ từ 1,55m trở lên.

- Tiêu chí 3 : Có kết quả thi 2 môn Toán, Sinh học trong kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT, có đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng; đạt ngưỡng điểm xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

- Tiêu chí 4 : Có tham dự thi tuyển Năng khiếu TDTT vào đại học, cao đẳng của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

c) Cách tính điểm xét tuyển :

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn Toán, Sinh học của kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT).

* Nội dung thi Năng khiếu TDTT như sau :

+ Kiểm tra thể hình đáp ứng Tiêu chí 2 nêu trên. Cụ thể : Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, khuyết tật ảnh hưởng nhiều đến luyện tập TDTT, không bị bệnh tim mạch; đo chiều cao : nam từ 1,65m, nữ từ 1,55m trở lên  (có Barem kiểm tra riêng).

+ Bật xa tại chỗ 3 lần (bật xa trên hố cát), thành tích tính bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10;

+ Chạy 100m, thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10.

+ Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT được tính như sau :

M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Chạy 100m)/2

* Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + 2 x M3 + ĐƯT. Trong đó :

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia

+ M2 = Điểm môn Sinh học của kỳ thi THPT quốc gia

+ M3 = Điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

- Ưu tiên gồm : ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

d) Nguyên tắc xét tuyển :

- Đối với thí sinh đáp ứng 4 tiêu chí trên, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, cho đủ 30% chỉ tiêu của hệ đại học.

- Thí sinh không trúng tuyển hệ đại học được xét tuyển từ cao xuống thấp vào hệ cao đẳng, cho đủ 30% chỉ tiêu của hệ cao đẳng.

e) Hồ sơ đăng ký dự tuyển :

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

- Đơn đăng ký dự tuyển (Mẫu 1 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội).

- Giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản phôtô công chứng).

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

3.1.2. Phương thức 2 : Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc học THPT, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học          Sư phạm TDTT Hà Nội.

Năm 2015, phương thức xét tuyển này chiếm 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Từ năm 2016, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chỉ sử dụng phương thức xét tuyển này trong kỳ tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy (xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc học THPT).

a) Ngành đào tạo, tổ hợp 3 môn thi, xét tuyển :

TT

Ngành đào tạo

Mã            ngành

Môn xét tuyển

Môn thi tuyển

M1

M2

M3

1

Hệ đại học :

Giáo dục thể chất

D140206

Toán

Sinh học

Năng khiếu TDTT

2

Hệ cao đẳng :

Giáo dục thể chất

D140206

Toán

Sinh học

Năng khiếu TDTT

b) Tiêu chí xét tuyển :

- Tiêu chí 1 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương.

- Tiêu chí 2 : Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, không bị bệnh tim mạch. Đo chiều cao : nam từ 1,65m, nữ từ 1,55m trở lên.

- Tiêu chí 3 : Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học cả năm lớp 12 bậc học THPT phải đạt 10,0 điểm trở lên (làm tròn đến một chữ số thập phân).

- Tiêu chí 4 : Có tham dự thi tuyển Năng khiếu TDTT vào đại học, cao đẳng của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

c) Cách tính điểm xét tuyển :

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

- Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT).

* Nội dung thi Năng khiếu TDTT như sau : (giống Phương thức 1)

+ Kiểm tra thể hình đáp ứng Tiêu chí 2 nêu trên. Cụ thể : Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, khuyết tật ảnh hưởng nhiều đến luyện tập TDTT, không bị bệnh tim mạch; đo chiều cao : nam từ 1,65m, nữ từ 1,55m trở lên  (có Barem kiểm tra riêng).

+ Bật xa tại chỗ 3 lần (bật xa trên hố cát), thành tích tính bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10.

+ Chạy 100m, thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10.

+ Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT được tính như sau :

M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Chạy 100m)/2

* Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + 2 x M3 + ĐƯT. Trong đó :

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12

+ M1 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12

+ M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

- Ưu tiên gồm : ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

d) Nguyên tắc xét tuyển :

- Đối với thí sinh đáp ứng 4 tiêu chí trên, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, cho đủ 70% chỉ tiêu của hệ đại học.

- Thí sinh không trúng tuyển hệ đại học được xét tuyển từ cao xuống thấp vào hệ cao đẳng, cho đủ 70% chỉ tiêu của hệ cao đẳng.

e) Hồ sơ đăng ký dự tuyển :

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

- Đơn đăng ký dự tuyển (Mẫu 2 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội).

- Học bạ THPT (bản phôtô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản phôtô công chứng).

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

3.1.3. Nguồn tuyển sinh : Tuyển sinh từ Quảng Bình trở ra.

3.1.4. Chính sách ưu tiên :

- Thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.1.5. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ :

-  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ :

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Số điện thoại :  (04)33.866.899.

3.1.6. Lệ phí xét tuyển và thi tuyển Năng khiếu TDTT :

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT quy định về chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

3.1.7. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển, thi tuyển Năng khiếu TDTT :

- Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển Năng khiếu TDTT :

+ Năm 2015 : từ ngày 02/5/2015 đến ngày 22/7/2015.

+ Từ năm 2016 : từ ngày 02/5 đến hết ngày 10/7 hàng năm.

- Có mặt để làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT :

+ Năm 2015 : từ 8h00 sáng ngày 25/7/2015.

+ Từ năm 2016 : từ 8h00 sáng 14/7 hàng năm (theo Giấy báo dự thi)

- Thi tuyển Năng khiếu TDTT : tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.

+ Năm 2015 : vào các ngày 26-27/7/2015

+ Từ năm 2016 : vào các ngày 15-17/7 hàng năm (theo Giấy báo dự thi)

+ Nếu thi tuyển Năng khiếu TDTT bổ sung, nhà trường thông báo trên Website của trường.

- Xét tuyển :

+ Năm 2015 : từ ngày 01/8/2015 đến 20/8/2015 và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Từ năm 2016 : từ ngày 01/8 đến 20/8 hàng năm và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Công bố kết quả xét tuyển : ngày 25/8/2015 và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Triệu tập thí sinh trúng tuyển :

+  Từ ngày 25/8/2015 đến 15/9/2015 và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Từ năm 2016 : từ 25/8 đến 15/9 hàng năm và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT (theo Giấy báo nhập học).

* Ghi chú : Những thí sinh chưa có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia phải nộp bổ sung sau; Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp hồ sơ trước hay nộp hồ sơ sau trong cùng một đợt xét tuyển.

3.1.8. Quy trình xét tuyển các môn văn hoá và thi tuyển môn Năng khiếu TDTT:

- Bước 1 : Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra tuyển sinh.

- Bước 2 : Nhập dữ liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình các môn theo tổ hợp 2 môn xét tuyển, đối tượng ưu tiên, khu vực,…)

- Bước 3 : Tổ chức xét hồ sơ, tổ chức thi năng khiếu

+ Xét hồ sơ theo các tiêu chí đã nêu ở trên

+ Thi tuyển Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, gồm : Kiểm tra thể hình; Bật xa tại chỗ; Chạy 100m.

- Bước 4 : Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển. Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Bước 5 : Công bố kết quả xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển trên trang Web của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

- Bước 6 : Nhập học

+ Những thí sinh đạt yêu cầu dự tuyển sẽ nhận được thông báo nhập học.

+ Khi nhập học, thí sinh mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đề án tuyển sinh riêng Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017