Đề án tuyển sinh riêng Học viện Ngân hàng

Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng của Học viện Ngân hàng.

Đề án tuyển sinh riêng Học viện Ngân hàng

1. Phương thức tuyển sinh Học viện Ngân Hàng

1.1. Tuyển thẳng và xét tuyển

1.1.1 Hệ đại học

1.1.1.1 Đại học chính quy

a) Xét tuyển bằng kết quả học tập và tuyển thẳng (10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm):

* Các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học và thuộc một trong các đối tượng sau:

- Đối tượng thứ nhất: Theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 và Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Căn cứ hướng dẫn của Bộ, HVNH sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể cho phù hợp điều kiện của Học viện);

- Đối tượng thứ hai: Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng;

*Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+ Tiêu chí 2: điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm học phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên;

+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;

*Cách xác định điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên,

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

* Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.

* Thời gian tuyển sinh

HVNH tổ chức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển như sau:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 25/8/2015

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 01/8/2015

*Phương thức đăng ký

- Hồ sơ đăng kí và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển.

- H sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Đối tượng thứ ba: Các thí sinh là người nước ngoài thuộc diện Hiệp định hoặc thí sinh là người nước ngoài khác có nguyện vọng học tại Học viện Ngân hàng đáp ứng yêu cầu về trình độ Tiếng Việt và yêu cầu về học lực sẽ được xét tuyển thẳng.

b) Xét tuyển (90% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm):

Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển, có mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

Tên trường / Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi / xét tuyển

Học việ Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

D340201

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kế toán

D340301

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

D340101

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kinh doanh Quốc tế

D340120

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

D220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

1.1.1.Đại học liên thông chính quy:

Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng với ngành tốt nghiệp phù hợp các ngành đào tạo đại học liên thông của HVNH dựa trên cơ sở quy định của Quy chế tuyển sinh 2015quy định về đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi PTTH quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể là:

- Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh;

- Môn Toán, môn Vật lý và môn Tiếng Anh;

- Môn Toán, môn Hóa học và môn Tiếng Anh;

- Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học.

- Thí sinh tham dự kỳ thi do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.2. Hệ cao đẳng

1.1.2.1. Cao đẳng chính quy

a) Xét tuyển dựa vào kết quả học trung học phổ thông

Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam:

Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tiêu chí 2: điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên;

+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

- Cách xác định điểm: Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên,

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

- Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.

Thời gian tuyển sinh

Trường tổ chức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển như sau:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 25/8/2015

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 10/9/2015

Phương thức đăng ký

- Hồ sơ đăng kí và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển.

- H sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

b) Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì:

Học viện Ngân hàng dành 90% trong tổng chỉ tiêu được xác định xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển, có mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

Tên trường / Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi / xét tuyển

Học việ Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

C340201

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

1.1.2.2 Cao đẳng chính quy liên thông

a) Tuyển thẳng: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b) Xét tuyển:

Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề chính quy

- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp ở bảng trên

1.2 Thi tuyển:

Chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia tuyển sinh hệ đào tạo liên thông (đại học và cao đẳng). Các đối tượng dự thi phải phù hợp quy định của Quy chế tuyển sinh và Quy định về đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các môn thi tuyển: Toán, Tiếng Anh và môn chuyên ngành do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với trình độ đã tốt nghiệp của thí sinh.

Biểu kiểm tra phương án tuyển sinh năm 2015 đối với hệ đại học và cao đẳng chính quy, chính quy liên thông của Học viện Ngân hàng

Trình độ

Hệ đào tạo

Tuyển thẳng

Xét tuyển

Thi tuyển

Ghi chú

Đại học

Chính quy

x

x

 

 

Chính quy liên thông

 

x

x

 

Cao đẳng

Chính quy

x

x

 

 

Chính quy liên thông

x

x

x

 

1.3 . Lịch tuyển sinh của trường:

- Học viện sẽ ấn định lịch xét tuyển ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp kỳ thi PTTH quốc gia của Bộ GD&ĐT, thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển theo quy ddihj của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hệ đào tạo liên thông được tổ chức thi tháng 7; 8 hàng năm.

1.4 . Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5 . Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

HVNH áp dụng như quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về cả chính sách ưu tiên theo đối tượng và chính sách ưu tên theo khu vực).

 

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)

Tuyển sinh, tuyển sinh 2105, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

1. Phương thức tuyển sinh

1.1 Tuyển thẳng và xét tuyển

1.1.1 Hệ đại học

1.1.1.1 Đại học chính quy

a) Xét tuyển bằng kết quả học tập và tuyển thẳng (10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm):

* Các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học và thuộc một trong các đối tượng sau:

- Đối tượng thứ nhất: Theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 và Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Căn cứ hướng dẫn của Bộ, HVNH sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể cho phù hợp điều kiện của Học viện);

- Đối tượng thứ hai: Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng;

*Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+ Tiêu chí 2: điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm học phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên;

+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;

*Cách xác định điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên,

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

* Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.

* Thời gian tuyển sinh

HVNH tổ chức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển như sau:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 25/8/2015

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 01/8/2015

*Phương thức đăng ký

- Hồ sơ đăng kí và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển.

- H sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Đối tượng thứ ba: Các thí sinh là người nước ngoài thuộc diện Hiệp định hoặc thí sinh là người nước ngoài khác có nguyện vọng học tại Học viện Ngân hàng đáp ứng yêu cầu về trình độ Tiếng Việt và yêu cầu về học lực sẽ được xét tuyển thẳng.

b) Xét tuyển (90% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm):

Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển, có mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

Tên trường / Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi / xét tuyển

Học việ Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

D340201

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kế toán

D340301

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

D340101

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kinh doanh Quốc tế

D340120

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

D220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

1.1.1.2 . Đại học liên thông chính quy:

Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng với ngành tốt nghiệp phù hợp các ngành đào tạo đại học liên thông của HVNH dựa trên cơ sở quy định của Quy chế tuyển sinh và quy định về đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi PTTH quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể là:

- Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh;

- Môn Toán, môn Vật lý và môn Tiếng Anh;

- Môn Toán, môn Hóa học và môn Tiếng Anh;

- Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học.

- Thí sinh tham dự kỳ thi do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.2. Hệ cao đẳng

1.1.2.1. Cao đẳng chính quy

a) Xét tuyển dựa vào kết quả học trung học phổ thông

Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam:

Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tiêu chí 2: điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên;

+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

- Cách xác định điểm: Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên,

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

- Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.

Thời gian tuyển sinh

Trường tổ chức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển như sau:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 25/8/2015

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 10/9/2015

Phương thức đăng ký

- Hồ sơ đăng kí và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển.

- H sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

b) Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì:

Học viện Ngân hàng dành 90% trong tổng chỉ tiêu được xác định xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển, có mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

Tên trường / Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi / xét tuyển

Học việ Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

C340201

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

1.1.2.2 Cao đẳng chính quy liên thông

a) Tuyển thẳng: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b) Xét tuyển:

Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề chính quy

- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp ở bảng trên

1.2 Thi tuyển:

Chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia tuyển sinh hệ đào tạo liên thông (đại học và cao đẳng). Các đối tượng dự thi phải phù hợp quy định của Quy chế tuyển sinh và Quy định về đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các môn thi tuyển: Toán, Tiếng Anh và môn chuyên ngành do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với trình độ đã tốt nghiệp của thí sinh.

Biểu kiểm tra phương án tuyển sinh năm 2015 đối với hệ đại học và cao đẳng chính quy, chính quy liên thông của Học viện Ngân hàng

Trình độ

Hệ đào tạo

Tuyển thẳng

Xét tuyển

Thi tuyển

Ghi chú

Đại học

Chính quy

x

x

 

 

Chính quy liên thông

 

x

x

 

Cao đẳng

Chính quy

x

x

 

 

Chính quy liên thông

x

x

x

 

1.3 . Lịch tuyển sinh của trường:

- Học viện sẽ ấn định lịch xét tuyển ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp kỳ thi PTTH quốc gia của Bộ GD&ĐT, thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển theo quy ddihj của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hệ đào tạo liên thông được tổ chức thi tháng 7; 8 hàng năm.

1.4 . Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5 . Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

HVNH áp dụng như quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về cả chính sách ưu tiên theo đối tượng và chính sách ưu tên theo khu vực).

1.6 . Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đề án tuyển sinh riêng Học viện Ngân hàng, Tuyển sinh, tuyển sinh 2105, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017