Sự kiện: Quyết toán thuế, đào tạo, chứng chỉ khác

Một thực tế đang xảy ra hiện nay là số liệu kế toán trong các báo cáo tài chính và quyết toán thuế của Giám đốc & kế toán trưởng trong Doanh nghiệp lập nhiều khi không phù hợp với số liệu kiểm tra của Đoàn Thanh- kiểm tra thuế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của Doanh nghiệp. Vì sao lại có điều này xảy ra trong cộng đồng các nhà quản trị Doanh nghiệp (Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên,...) ? Có phải vì họ không hiểu sâu về kế toán, về thuế?, Không! Họ rất giỏi, họ cũng hiểu và đã áp dụng. Thế sao lại xảy ra điều này? Lợi nhuận kế toán & lợi nhuận mà giám đốc & kế toán trưởng tính toán để quyết toán thuế có giống nhau không?....và hàng nghìn bài toán quản trị thuế không hiệu quả khác tại các Doanh nghiệp.

Khoá học "Thanh kiểm tra quyết toán thuế" sẽ giúp các nhà quản trị Doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong quyết toán thuế và đối đáp, giải trình số liệu kế toán đối với các Đoàn - Thanh kiểm tra thuế một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm và đúng luật nhất.

 

 

dao tao, quyet toan thue, nhan vien, ke toan, chung chi khac, khoa hoc ngan han

 

 

 

Mục đích khóa học:
Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính - kế toán - thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí, thuế GTGT và thuế TNDN tại đơn vị mình một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, các luật thuế và các đạo luật khác có liên quan đến các hoạt động của DN nhằm nâng cao các kỹ năng quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan kiểm tra thuế thành công nhất để không gặp phải  những trường hợp đáng tiếc khi bị xuất toán chi phí gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích của DN qua các cuộc thanh - kiểm tra thuế của các cơ quan thanh - kiểm tra.

 

 

 

Nội dung khóa học:

1. Những định hướng giúp cho các thành viên HĐTV, HĐQT, Ban Giám đốc, Tổng giám đốc Tổng công ty, Công ty; các nhà quản lý các cấp trong các loại hình DN và đặc biệt là những người làm công tác tài chính, kế toán, quyết toán thuế có hiểu biết sâu rộng thực tế về tài chính, kế toán, thuế và thanh - kiểm tra thuế ở Việt Nam & trên Thế giới, … để quản lý đạt hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp mình trước sự thanh-kiểm tra thuế ngày càng chặt chẽ và gay gắt như hiện nay và sắp tới theo những cải cách chặt chẽ của ngành thanh tra, ngành thuế.

2. Nguyên lý chung về công tác thanh tra, đặc biệt là thanh-kiểm tra kế toán và thuế (Những văn bản về công tác thanh tra tài chính DN của Chính phủ và Bộ Tài chính)

3. Thanh - kiểm tra thuế về hoá đơn, chứng từ kế toán (những sai phạm về hoá đơn, chứng từ kế toán,.., cách kiểm tra phát hiện sai sót và chấn chỉnh phù hợp với pháp luật).

4. Thanh - kiểm tra thuế về Doanh thu, thuế GTGT và thuế TNDN (những sai phạm về chỉ tiêu doanh thu, thuế GTGT,… cách kiểm tra phát hiện và xử lý phù hợp với pháp luật).

5. Thanh - kiểm tra thuế về chi phí sản xuất (những sai phạm về CPSX: CP khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương, chi phí lãi vay,.., cách kiểm tra phát hiện sai sót và xử lý phù hợp).

6. Thanh - kiểm tra thuế về nguồn vốn góp, chia lợi tức, …và những sai sót trong kê khai thuế và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN (những sai phạm, cách kiểm tra phát hiện và xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật).

7. Giải đáp nhiều tình huống quản lý chuyên sâu (dưới góc độ Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra thuế, các đạo luật liên quan đến các loại hình DN), đặc biệt là các sai sót và vi phạm pháp luật của các DN (học theo các tình huống) bị xuất toán ra khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ trong các cuộc thanh- kiểm tra thuế ở các loại hình Doanh nghiệp hay mắc phải và hướng dẫn cách xử lý, lập Quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN đạt hiệu quả cao.

 

 

Phương pháp giảng dạy:
Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu kỹ để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm tra thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của Doanh nghiệp và học viên về những  vướng mắc mà DN mình đã, đang và có thể sẽ mắc phải trong quản lý thuế.

Đội ngũ giáo viên: Tiến sỹ, chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; tư vấn thuế, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của Trung tâm Censtaf

Sự kiện liên quan: 

Sự kiện: Đào tạo, thông tin đào tạo, chứng chỉ khác

Điền vào ô đăng ký để nhận thông tin các khóa đào tạo

Kênh tuyển sinh(Nguồn: Hieuhoc)