Đại học Y Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 từ 18 - 20 điểm.

Công bố điểm sàn Đại học Y Dược TPHCM: " 21 điểm"

Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn vào đại học năm 2018

Các ngành Y Đa khoa, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt, Y học Dự phòng đều lấy mức sàn là 20 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển là 18 điểm.

Theo ông Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Y Hà Nội - so với năm 2017, điểm chuẩn ngành Y đa khoa của trường năm nay dự kiến giảm từ 3-4 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) tuyển sinh Đại học hệ chính quy dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (đã tính điểm ưu tiên) của trường như sau:

Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Y Đa Khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720101 20.0
Y Đa Khoa Phân hiệu Thanh Hóa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720101_YHT 20.0
Y Học Cổ Truyền B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720115 20.0
Răng Hàm Mặt B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720501 20.0
Y học Dự phòng B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720110 20.0
Y tế Công cộng B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720701 18.0
Xét nghiệm y học B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720601 18.0
Điều dưỡng B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720301 18.0
Dinh dưỡng B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720401 18.0
Khúc xạ nhãn khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 7720699 18.0

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn các ngành của Đại học Y Hà Nội năm 2016 và năm 2017:

Nhóm ngành/ ngành/ tổ hợp xét tuyển Năm tuyển sinh 2016 Năm tuyển sinh 2017
Chỉ tiêu Số trúng tuyển nhập học Điểm trúng truyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển nhập học Điểm trúng truyển
    Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2      
Nhóm ngành VI                
Y Đa Khoa 500 450   27   500 500 29.25
Y Đa Khoa Phân hiệu Thanh Hóa 100 58 20 24.5 24 100 119 26.75
Y Học Cổ Truyền 80 48   26.75   80 83 28.75
Răng Hàm Mặt 50 13 33 25.5 22.5 50 50 26.75
Y học Dự phòng 100 48 48 24 22 100 96 24.5
Y tế Công cộng 30 10 25 23.25 20.25 30 34 23.75
Xét nghiệm y học 50 17 24 24.75 21.75 50 54 26.5
Điều dưỡng 90 62 45 24 22 90 109 26
Dinh dưỡng 50 35 22 23.5 21 50 48 24.5
Khúc xạ nhãn khoa 50 22 31 24.5 22.5 50 59 26.5
Tổng 1100 763 248     1100 1152  

Năm 2018, tổng chỉ tiêu vào trường là 1.120 chỉ tiêu. Trong đó, có 500 chỉ tiêu đào tạo y đa khoa tại cơ sở chính, 100 chỉ tiêu đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa.

Theo News Zing - Kênh tuyển sinh

> Đại học Kinh tế - Tài chính và Đại học Văn Hiến công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm trở lên