Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

(Thai Nguyen University of Medicne and Pharmacy)
Thành lập năm: 1994
Tỉnh thành:Thái Nguyên
Địa chỉ:Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Học phí

1) Học phí năm học 2018 – 2019 tới năm 2020 – 2021

 • Năm học 2018 – 2019: 1.180.000 đ/ tháng/ người.
 • Năm học 2019 – 2020: 1.300.000 đ/tháng/người.
 • Năm học 2020 – 2021: 1.430.000 đ/ tháng/ người.

 

2) Đào tạo Cao đẳng chính quy

 • Năm học 2018 – 2019: 944.000 đ/ tháng/ người.
 • Năm học 2019 – 2020: 1.040.000 đ/tháng/người.
 • Năm học 2020 – 2021: 1.144.000 đ/ tháng/ người.

 

3) Đào tạo sau đại học

Đào tạo Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa cấp II:

 • Năm học 2018 – 2019: 2.950.000 đ/ tháng/ người.
 • Năm học 2019 – 2020: 3.250.000 đ/tháng/người.
 • Năm học 2020 – 2021: 3.375.000 đ/ tháng/ người.

 

Đào tạo Cao học, Bác sỹ nội trú, Chuyên khoa cấp I:

 • Năm học 2018 – 2019: 1.770.000 đ/ tháng/ người.
 • Năm học 2019 – 2020: 1.950.000 đ/tháng/người.
 • Năm học 2020 – 2021: 2.145.000 đ/ tháng/ người.