10 trường đại học cao đẳng tại Thái Nguyên
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Thái Nguyên

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định...

DTC
Thái Nguyên
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên, tên gọi khác Trường đại học Kinh tế Thái nguyên....

DTE
Thái Nguyên
Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
SFL-TNU

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 976/QĐ-TCCB, ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Là...

DTF
Thái Nguyên
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một...

DTN
Thái Nguyên
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

Khoa Quốc tế (International School) được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái...

DTQ
Thái Nguyên
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966...

DTS
Thái Nguyên
Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại học Y - Dược nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, trung tâm đào tạo lớn thứ 3 của cả nước, cách...

DTY
Thái Nguyên
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên

Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1286/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập khoa Khoa học Tự nhiên trực...

DTZ
Thái Nguyên
Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
TNUT

Trường đại học Kỹ thuật Công Nghiệp được thành lập ngày 19/8/1965 theo quyết định số 164/CP Hội đồng Chính phủ. Tính đến năm 2014,...

DTK
Thái Nguyên
Đại Học Việt Bắc
Đại Học Việt Bắc
VBU

Trường Đại học Việt Bắc được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo...

DVB
Thái Nguyên

Tin xem nhiều