Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Thái Nguyên
(THAI NGUYEN UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
Thành lập năm: 2001
Tỉnh thành:Thái Nguyên
Địa chỉ:Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Giới thiệu

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP

khoa 2002 khoa 2002 2

  Khuôn viên của khoa những ngày đầu mới thành lập (năm 2001)

 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

xay dung va pt 2 xay dung va pt 1

Xây dựng giảng đường, nhà làm việc

Khuôn viên giảng đường ngày nay

 

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGÀY NAY

khoa ngay nay ktx ngay nay

                          Toàn cảnh Trường

Khuôn viên Ký túc xá sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP

...