Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Thái Nguyên
(THAI NGUYEN UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
Thành lập năm: 2001
Tỉnh thành:Thái Nguyên
Địa chỉ:Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Học phí

Mức học phí hiện tại:

  • Các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư hệ chính quy: 790.000 đ/tháng.
  • Các ngành đào tạo cấp bằng cử nhân hệ chính quy: 670.000 đ/tháng.

Lộ trình tăng học phí của nhà trường áp dụng theo Nghị định 85 của Chính phủ:


Năm học Ngành đào tạo cấp bằng
cử nhân
Ngành đào tạo cấp bằng
kỹ sư
2017 – 2018 740.000đ/tháng 870.000đ/tháng
2018 – 2019 810.000đ/tháng 960.000đ/tháng
2019 – 2020 890.000đ/tháng 1.060.000đ/tháng
2020 – 2021 980.000đ/tháng 1.170.000đ/tháng