Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

(Thai Nguyen University of Medicne and Pharmacy)
Thành lập năm: 1994
Tỉnh thành:Thái Nguyên
Địa chỉ:Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Các ngành đào tạo

  1. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

  1. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển  

Thí sinh có tổng điểm thi các môn (theo tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo) đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Nhà trường.

  1. Tổ chức tuyển sinh

4.1. Thời gian và hình thức nhận ĐKXT

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

4.2. Lệ phí xét tuyển

 Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Y đa khoa

7720101

  B00: Toán, Hóa, Sinh

300

2

Dược học

7720201

  A00: Toán, Lý, Hóa

180

3

Y học dự phòng

7720110

  B00: Toán, Hóa, Sinh

50

4

Răng - Hàm - Mặt

7720501

  B00: Toán, Hóa, Sinh

30

5

Điều dưỡng

7720301

  B00: Toán, Hóa, Sinh

180

6

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

  B00: Toán, Hóa, Sinh

50