Đại Học Thái Bình

TBU
(Thai Binh University)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Thái Bình
Địa chỉ:Tân Bình, thành phố Thái Bình

Học phí

Chính sách học phí, học bổng Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2016

1. Mức trần học phí 2016 

STT

Bậc học

Mức học phí (VNĐ)

01 học kỳ

Cả năm

1

Đại học chính quy

5.400.000

10.800.000

2

Cao đẳng chính quy

4.300.000

8.600.000

3

Xét tuyển thẳng (đối với thí sinh ở các huyện khó khăn theo quy định của Nhà nước)

2.700.000

5.400.000

 

2. Mức học phí đối sinh viên bậc đại học nhập học 2016

(Mức giảm học phí  được tài trợ bỡi Quỹ Doanh nghiệp bảo trợ Trường Đại học Thái  Bình Dương) 

STT

Đối tượng tài trợ

Tỷ lệ giảm

 học phí  (%)

Học phí

sẽ nộp (VNĐ)

1

Học kỳ 1 - Năm nhất: tài trờ bằng hình thức giảm học phí

 

 

- SV có kết quả học tập lớp 12, điểm TB từ 8,0 trở lên

70

1.620.000

- SV có kết quả học tập lớp 12, điểm TB từ 7,0 trở lên và nhập học trước 20/9/2016

50

2.700.000

- SV nhập học đợt 1 và đợt 2, trước ngày 30/08/2016

50

2.700.000

Ghi chú: Trường hợp SV được nhiều mức tài trợ thì chỉ được mức giảm học phí cao nhất

 

 

2

Từ học kỳ 2 - Năm nhất trở đi: tài trợ bằng hình thức giảm học phí

 

 

- SV đạt danh hiệu Xuất sắc học kỳ trước liên kề

50

2.700.000

- SV đạt danh hiệu Giỏi học kỳ trước liên kề

30

3.780.000

- SV đạt danh hiệu Khá học kỳ trước liên kề

20

4.320.000